لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

فهرست مطالب

همان گونه که در مقالات پیشین بیان شد مطابق قانون جدید مطالبه مهریه، زوجه ملزم بوده قبل از مطرح کردن دعوی خود ابتدا از طریق اداره ثبت استعلامی نسبت به اموال زوج منوط به اینکه تمکن مالی داشته و قادر به توانایی در پرداخت مهریه می باشد یا نه به دست آورد و سپس از طریق دایره اجرای ثبت و یا دادگاه خانواده زوج را مکلف به پرداخت مهریه بنماید. اگر از اموال زوج مالی یافت شود که جزو مستثنیات نبوده زوجه می تواند با دادن درخواست تامین خواسته حین دادخواست مطالبه مهریه، خواستار توقیف اموال زوج از دادگاهی که دعوی مهریه در آن طرح شده باشد و همچنین است اگر نسبت به مطالبه مهریه خود از طریق دایره اجرای ثبت اقدام نموده باشد.

 

مدارک لازم برای اجرا گذاشتن مهریه

در رابطه با نکاح موقت و نکاح دائم  این نکته را باید در نظر بگیریم که پیگیری دعوی مطالبه مهریه منوط به ارائه سند ازدواجی بوده که مثبت وجود رابطه زوجیت باشد و همچنین است در نکاح منقطع برای مطالبه مهریه زوجه باید با ارائه صیغه نامه رسمی که به ثبت رسمی در دفتر ثبتازدواج و طلاق به ثبت رسیده رابطه زوجیت را اثبات نماید.

 

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

هر مالی از اموال زوج که مشروع و قانونی بوده و زوج نسبت به آن مالکیت قانونی داشته باشد اعم از مال منقول و غیر منقول به جز مستثنیات دین ، قابلیت توقیف به عنوان مهریه داشته و زوجه می تواند به عنوان اموال زوج تا سقف پرداخت مهریه به آن استناد نماید.

اما چه اموالی جزو اموال غیر قابل توقیفی بوده و زوجه نمی تواند به آن استناد نماید؟

1.منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد منظور از منزل مسکونی محلی است که قابلیت سکونت محکوم علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد

2.اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است

3.آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

4.کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

5.وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضرری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است

6.تلفن مورد نیاز مدیون

7.مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد

این اموال که طبق ماده 24 قانون اجرای محکومیت های مالی جزو مستثنیات دین شناخته شده جزو اموال غیر قابل توقیفی بوده و چنانچه زوجه برای توقیف اموال زوج به آنها استناد نماید، زوج می تواند با اثبات به اینکه اموال توقیفی در حیطه اموال غیر قابل توقیف بوده، می تواند خواستار تقاضای ابطال و استرداد مال خود از مجری اجرای حکم شده و تقاضای رفع توقیف مال مذکور را بنماید.

 

همچنین بخوانید:

مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه چه تفاوتی دارند؟

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه و مشاوره حقوقی مطالبه مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید