طلاق رجعی چیست؟

فهرست مطالب

در مبحث طلاق و اقسام آن بیان کردیم که طلاق ممکن است در قالب طلاق بائن و یا رجعی صورت بپذیرد و عاملی که موجب تفاوت این دو نوع طلاق از یکدیگر بوده در رابطه با ماهیت این دو نوع طلاق در قطع یا برقراری رابطه زوجیت پس از واقع شدن طلاق بوده است که طلاق بائن را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و در این مطلب سعی بر آن داریم که به موضوع طلاق رجعی چیست؟ و آثار آن مورد تحلیل قررار بدهیم تا پایان مقاله با من همراه باشید

با وقوع طلاق رجعی هنوز رابطه زوجیت فی مابین طرفین عقد ازبین نرفته و زن و مرد با یکدیگر زن و شوهر بوده و کلیه آثاری که به مجرد عقد نکاح برای زوجین به وجود آمده اعم از موانع نکاح ، رابطه توارث، حقوق مالی زوجه و آثاری از این قبیل تا زمان قطع کامل رابطه زوجیت که انقضای موعد عده بوده است برقرار بوده و زوجین ملزم به تبعیت از آن بوده است

مدت زمان عده و ممنوعیت های ناشی از آن :

  • در ابتدا بگوییم که منظور از عده چیست؟
  • موعد عده در نکاح دائم!
  • چرا زوجه ملزم به نگهداری عده است؟
  • آیا زوجه در موعد نگه داری عده باید در منزل زوج سکونت داشته باشد؟
  • آیا زوج مکلف به دادن نفقه به همسرش بوده است؟

عده موعد زمانی که زوجه باید در طهر و پاکی به سر ببرد گه موعد آن در رابطه با زوجه ای که نکاح او دائمی بوده سه طهر است و زوجه پس از اتمام دوران قاعدگی خود دوران پاکی خود را بگذراند اما چنانچه زوجه یائسه بوده و به اقتضای سنش دیگر عادت ماهانه نشود باید به موعد سه ماه عده نگه دارد و در فرضی که زوجه باردار باشد تا زمان وضع حمل مکلف به نگه داری عده می باشد

الزام نگهداری زوجه به نگهداری عده به دلیل منع شدن او از ازدواج مجدد با مرد دیگری به جز همسرش تا زمان انقضای مهلت بیان شده است به بیان دیگر تا زمانی که موعد عده به اتمام نرسیده باشد زوج و زوجه با یکدیگر زن و شوهر بوده و می توانند با یکدیگر آمیزش داشته باشد لذا اگر در این فاصله به ازدواج مرد دیگری در آید از آنجایی که زوجه در حکم زن شوهر دار بوده لذا علقه زوجیت باطل بوده و زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. همچنین است در رابطه با زوج که او نیز مکلف به رعایت موانعی که برای نکاح اعلام گردیده اعم از منع ازدواج با خواهر زن خود بوده و نمی تواند تا زمان انقضای موعد عده و قطع کامل رابطه زوجیت با همسرش با خواهر او ازدواج کند.

همچنین بدانید:

طلاق خلع چیست؟

از آنجایی که علقه زوجیت هنوز بین زوجین برقرار بوده زوجه مکلف است در منزل شوهرش سکونت داشته باشد و اگر بدون اذن زوج منزل را ترک کند ناشزه محسوب شده و احکام راجع به زن ناشزه بر او بار شده و مستحق دریافت حق نفقه نخواهد بود

در رابطه با حقوق مالی زوجه مستحق دریافت حقوق مالی خود اعم از دریافت نفقه، اجرت المثل و سایر حقوق مالی که به زوجه به سبب رابطه زوجیت برقرار بوده تا پایان یافتن مهلت عده برقرار بوده و زوج ملزم بوده که آن را بپردازد مگر زوجه از شوهر خود تمکین نکند و به واسطه عدم تمکین این الزام از روی دوش مرد برداشته شود والا زوجه می توان تحت عنوان جرم ترک انفاق علیه همسرش شکایت کرده و او را ملزم به پرداخت نفقه بنماید.

همچنین بدانید:

برای طلاق توافقی چه چیزهایی لازم است؟

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل طلاق توافقی با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید