طلاق در دوران عقد

فهرست مطالب

منظور از طلاق در دوران عقد انحلال نکاح بین زوجینی بوده که در حکم زن و شوهر هستند اما هنوز با یکدیگر در منزل مشترک خود زندگی نکرده و در دوران عقد و نامزدی به سر می برند .اما از آنجایی که با جاری شدن صیغه عقد رابطه زوجیت بین زن و مرد شکل می گیرد و زوجه در حکم زن مرد می باشد،پس احکام راجع به طلاق در این فرض هم امکان پذیر بوده و زوجین همان گونه که در احکام راجع به طلاق آن را در سه فرض طلاق به درخواست زوج ، زوجه و طلاق توافقی به صورت مجزا مورد مطالعه قرار دادیم حاکم بوده و تنها تفاوتی که در رابطه با این نوع طلاق وجود داشته و موجب تفکیک طلاق با دوران بعد از عقد بوده غیر قابل تصور بودن طلاق رجعی در رابطه با زوجه ای بوده که باکره است و در دوران عقد تصمیم گرفته که از همسر خود به صورت توافقی و یا با ارائه دلایل موجه که امکان طلاق را به صورت یک طرفه برای او به وجود آورده به زندگی خود در دوران عقد خاتمه بدهد در این حالت طلاق به صورت بائن تحقق یافته و زوجه نه تنها ملزم به نگهداری عده نیست بلکه به صرف باطل شدن صیغه امکان ازدواج مجدد برای زوجه مقدور می باشد و زوجه با حذف نام همسر سابق خود می تواند برای همیشه او را از زندگی خود حذف نماید.

بحث مهم دیگری که در اینجا قابل بحث بوده در رابطه با حقوق مالی زوجه است که بعضی تصور می کنند که زوجه مستحق دریافت مهریه نمی باشد در حالی که به تصریح ماده 1082 قانون مدنی فرض خلاف این موضوع قابل اثبات است چون گفتیم به محض تحقق صیغه عقد رابطه زوجیت منعقد می شود و امکان تمکین زوجه از همسرش وجود داشته هرچند طبق قوانین عرفی ما برقراری رابطه زناشویی قبل از اینکه زوجین به صورت رسمی با یکدیگر وارد زندگی مشترک نشده اند عملی مذموم و ناپسند بوده اما زوج حق برقراری رابطه زناشویی با همسر خود داشته و از آن منع نشده است و زوجه ای که با او رابطه برقرار شده مستحق دریافت کل مهریه ای خواهد بود که ضمن عقد برای او به عنوان مهرالمسمی تعیین شده است و مرد اگر تصمیم گرفت که زوجه خود را طلاق بدهد مکلف بوده که آن را بپردازد اما اگر زنی باکره بوده و اقرار نماید که همسرش با او رابطه برقرار نکرده مالک نصف مهریه خواهد شد.

 

وضعیت حذف ثبت طلاق در شناسنامه زوجه

گفتیم اگر چنانچه زوجه ای با همسر خود در دوران عقد رابطه نزدیکی برقرار نکرده باشد می تواند با تقاضا نسبت به تعویض شناسنامه خواستار عدم درج طلاق در شناسنامه المثنی باشد که اثبات آن  با ارائه گواهی از پزشکی قانونی قابل تحقق بوده است اما

اگر زوجه ای باکره نباشد و قبلا ازدواجی داشته باشد چنانچه تصمیم به ازدواج دوم بگیرد و رابطه زوجیت با همسر دوم قبل از برقراری رابطه زناشویی به واسطه طلاق منحل گردد،در اینجا باید گفت که زوجه چون رابطه نزدیکی با شوهر دوم خود نداشته ، لذا در حکم زوجه  غیرمدخوله می باشد و این حق برای زوجین ممکن بوده  که بتوانند خواستارحذف نام همسر و طلاق ثبت شده در شناسنامه المثنی باشند اما رویه قضائی عکس این قضیه عمل نموده و تنها زوجه ای را واجد این حق دانسته که دوشیزه باشد

و باید بدانیم که آثار و تشریفات طلاق در حین عقد، هیچ تفاوتی با طلاق بعد از ازدواج نداشته، و زوجه مستحق دریافت حقوق مالی خود اعم از مهریه بوده و به دلیل اینکه جدایی در دوران عقد و قبل از تشکیل زندگی مشترک تحقق یافته زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن امتناع کند و چنانچه مردی نسبت به پرداخت حق مالی زوجه استنکاف بورزد تمامی مقررات راجع به مطالبه مهریه که در مقالات پیشین بیان نمودیم قابل اجرا بوده و زوجه می تواند الزام زوج به پرداخت آن را از دادگاه صالح به رسیدگی طلاق  مطالبه کند.

 

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل وکیل طلاق توافقی و مشاوره حقوقی

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس را دنبال کنید

 

اینستاگرام طلاق توافقی

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید