تصویر طلاق توافقی
فهرست مطالب

طلاق توافقی چیست و چگونه انجام می شود؟

طلاق توافقی همان طور که از نام آن نیز پیداست طلاقی است که بر پایه توافق طرفین استوار می گردد. در این طلاق طرفین به این نتیجه رسیده اند که قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند ،از این رو قصد دارند با توافق مبنی بر تمامی حقوق مشترک به زندگی مشترکشان خاتمه دهند.

در طلاق توافقی لازم است که بر تمامی حقوق زن و مرد، از جمله : (مهریه ،حضانت فرزندان ،ملاقات فرزندان ، نفقه ، اجرت المثل،جهیزیه ،ملاقات طفل) توافق صورت گیرد. و نکته حائز اهمیت این است که اگر نسبت به یکی از حقوق زن و مرد هم توافق صورت نگیرد، طلاق توافقی رخ نمی دهد.

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی متخصص وکیل پرس هم اکنون تماس بگیرید

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

در طلاق توافقی زن و مرد راجع به چه حقوقی لازم است توافق نمایند؟

زن و مرد در طلاق توافقی لازم است که راجع به حقوقی که در زندگی مشترک به آن ها تعلق می گیرد توافق نمایند.این حقوق عبارتند از : (مهریه ،حضانت فرزندان ،ملاقات فرزندان ، نفقه ، اجرت المثل، جهیزیه)

در ادامه  هر کدام از موارد مزبور مورد بررسی قرار می گیرند.

 • مهریه

مهریه، به مالی گفته می شود که با وقوع عقد نکاح به زن تعلق میگیرد و بر ذمه مرد است. میزان مهریه توافقی است که بین زن و مرد صورت میگیرد. اما در هنگام جدایی زن و مرد نیز این حق از بین نمی رود و بایستی این مال به زن پرداخت گردد اما در طلاق توافقی بر مبلغ قابل پرداخت مهریه بین زن و مرد توافقی مبنی بر پرداخت صورت میگیرد ،ممکن است حتی زن در طلاق توافقی کل مهریه را به مرد ببخشد و ادعایی نسبت به دریافت مهریه نداشته باشد.

گاهی ممکن است در ازای گرفتن مالی از مهریه صرف نظر نماید. برای مثال ممکن است زن و مرد توافق نمایند که زن در ازای مهریه خود ماهانه تا ده سال فلان مبلغ را از مرد دریافت نماید و یا اینکه خانه، ماشین یا اموال دیگری به جای مهریه به وی اعطا گردد.

آنچه اهمیت دارد این است که حتما بایستی در طلاق توافقی بر میزان مهریه (پرداخت و یا بذل آن ) توافق صورت گیرد.

 • حضانت فرزندان

یکی از پر اهمیت ترین مسائل در طلاق ،بحث حضانت فرزندان است. آنچه در قانون آمده است این است که حضانت فرزندان چه دختر و چه پسر تا سن 7 سالگی با مادر  می باشد. و پس از سن هفت سالگی تا رسیدن دختر و پسر به سن بلوغ ،حضانت با پدر است. بلوغ در دختران 9 سال و در پسران 15 سال می باشد. چنانچه توافقی بین زن و مرد در مورد حضانت فرزندان صورت نگیرد طبق مراتب فوق عمل می گردد.

اما در طلاق توافقی بدین صورت است که زن و مرد بر این مسئله توافق می نمایند که حضانت فرزند را چه کسی بر عهده بگیرد. ممکن است حضانت کلا به مادر و یا پدر در هر سنی با توافق صورت گیرد.

 • اجرت المثل

اجرت المثل حق الزحمه اموری است که زن در منزل شوهر عهده دار آنها میگردد. مرد بایستی این حق الزحمه را پس از طلاق نیز به زن پرداخت نماید. جهت طلاق توافقی نیز بایستی نسبت به پرداخت و یا بخشش این مبلغ بین زن و مرد توافق صورت گیرد.

 • نفقه

نفقه  در لغت به معنای هزینه ،خرج و مخارج هر روزه می باشد. نفقه پس از انعقاد عقد نکاح بر عهده مرد می باشد و مرد موظف است که نیازهای همسر خویش را در زندگی مشترک بر عهده گیرد، چنانچه مرد از پرداخت نفقه به همسر خویش امتناع نماید ،همسر وی می تواند نسبت به این مورد از وی شکایت نموده و مطالبه نفقه خویش را نماید.

در طلاق توافقی نیز زن و مرد بر نفقه معوقه زن چنانچه پرداخت نشده باشد بایستی با یکدیگر توافق نمایند. ممکن است که توافق شود که زن نفقه معوقه را بذل و یا دریافت نماید.

 • ملاقات فرزندان

پس از طلاق، حضانت به هر کدام از زن یا مرد که اعطا شود طرف مقابل می تواند فرزند یا فرزندان  را ملاقات نماید. میزان ملاقات در قانون از 24 ساعت تا 48 ساعت در هفته در نظر گرفته شده است ، اما چنانچه  زن و مرد جهت ملاقات  فرزند یا فرزندان توافق دیگری نموده باشند طبق توافق ما بین آنها عمل می گردد.

 • جهیزیه

جهیزیه اسباب و وسایلی است که زن پیش از ازدواج برای زندگی مشترک به منزل شوهر می برد و معمولا لیست این وسایل در ابتدا در برگه ای نوشته میشود که به آن سیاهه گفته میشود و مرد با امضای خود به این امر صحه می گذارد. پس از طلاق نیز جهیزیه همچنان متعلق به زن می باشد و وی می تواند آن ها را طبق لیست خود (سیاهه) مطالبه نماید.

به عبارت دیگر بایستی تکلیف جهیزیه زن مشخص شود  و توافقات نسبت به آن ها بین زن ومرد صورت گیرد. گاهی زن در ازای جهیزیه خود ممکن است حتی بهای آن ها را مطالبه نماید. و گاهی حتی ممکن است آن ها را به شوهر ببخشد و ادعایی نسبت به این موضوع نداشته باشد.

مراحل طلاق توافقی 

در طلاق توافقی ، پس از اینکه زن و مرد راجع به حقوق  خویش در زندگی مشترک توافق نمودند بایستی جهت طلاق توافقی مراحلی را طی نمایند.

گام اول: مراجعه به سامانه تصمیم

اولین گام در طلاق توافقی این است که یکی از طرفین باید به سامانه تصمیم مراجعه نمایند و در خواست طلاق خویش را ثبت نمایند. در واقع این سامانه ،سامانه نوبت دهی اینترنتی درخواست طلاق توافقی است، که توسط یکی از طرفین صورت می گیرد.

گام دوم: مراجعه به مرکز غربالگری

لازم است که متقاضی طلاق پس از ثبت نام در سامانه به صورت حضوری به مراکز غربالگری مراجعه نماید تا در آنجا جهت مشاوره به مراکز مشاوره  که زیر نظر بهزیستی  است معرفی گردند.

گام سوم: ارجاع پرونده به مراکز مشاوره

پس از اینکه معرفی مشاور صورت میگیرد ،5 جلسه مشاوره برای زوجین در نظر گرفته میشود تا مشخص گردد که آیا زوجین امکان بازگشت به زندگی مشترک را دارند یاخیر. حداقل زمانی که جهت 5 جلسه مشاوره در نظر گرفته شده است 45 روز می باشد.

گام چهارم:صدور گواهی عدم امکان سازش

پس از اینکه 5 جلسه مشاوره زوجین در مراکز مشاوره طی شود ، مراکز مشاوره چنانچه به این نتیجه برسند که امکان ادامه زندگی برای زوجین مقدور نیست به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می نمایند.

گام پنجم: مراجعه به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت دادخواست

زوجین با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش به  دفاتر خدمات قضایی جهت دادخواست طلاق توافقی اقدام می نمایند. لازم به یادآوری است که ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر نمی باشد.

گام ششم :تشکیل جلسه دادگاه

پس از اینکه دادگاه تشکیل میگردد ،لازم است که دادگاه از عدم بارداری خانم مطمئن شود از این رو  زن بایستی جهت آزمایش بارداری اقدام نماید تا اطمینان صورت گیرد که زن باردار نیست. البته چنانچه زن باکره باشد گواهی بکارت و دوشیزگی کفایت می نماید و نیازی به آزمایش بارداری نیست.

گام هفتم : صدور حکم دادگاه

پس از اینکه دادگاه از عدم بارداری خانم اطمینان حاصل نمود حکم طلاق را صادر می نماید.

گام هشتم : مراجعه به دفاتر طلاق

در آخرین مرحله چنانچه دادگاه حکم طلاق را صادر نماید ، زن و مرد با در دست داشتن حکم طلاق می توانند از زمان صدور حکم تا 3 ماه به دفاتر طلاق مراجعه نمایند و طلاق را ثبت و در شناسنامه نیزآن را وارد نمایند.

سوال: اگر پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر طلاق زن یا مرد از حضور در دفاتر طلاق امتناع نمایند چه می شود؟

پاسخ: چنانچه زن در دفتر طلاق حاضر نشود ، این حق برای مرد وجود دارد که با مراجعه با دفتر طلاق و با حکم دادگاه زن ، خویش را مطلقه نماید. چراکه طبق قانون ایران حق طلاق با مرد می باشد و پشیمانی زن در این مرحله خللی در اقدام مرد ایجاد نمی نماید . اما اگر مرد در دفتر طلاق حاضر نشود ،عدم حضور او به منزله انصراف از طلاق محسوب میگردد و زن نمی تواند وی را به طلاق اجبار نماید.

ذکر یک استثنا:

 چنانچه مرد در مهلت 3 ماهه در دفاتر طلاق حاضر نشود اما زن وکالت در طلاق از مرد داشته باشد ،میتواند بدون حضور مرد به دفاتر طلاق مراجعه نماید و خود را مطلقه نماید.

مدارک لازم جهت طلاق توافقی چیست؟

 • عقد نامه یا رو نوشت محضر
 • اصل شناسنامه به همراه کپی
 •  اصل کارت ملی به همراه کپی
 • عکس
 • توافق نامه طرفین مبنی بر مهریه ،نفقه ،اجرت المثل ،حضانت فرزندان و….
 •  گواهی عدم بارداری یا گواهی بکارت و دوشیزگی

 

طلاق توافقی چقدر زمان میبرد؟

یکی از سوالات پر تکراری که معمولا پرسیده میشود در باب زمانی است که برای طلاق توافقی بایستی طی شود. از آنجایی که در طلاق توافقی جلسات مشاوره اجباری است و بایستی طی شود ، مدت این جلسات مشاوره بایستی لحاظ گردد.  حداقل زمان جلسات مشاوره زمانی 45 روزه است که بایستی طی گردد. اما  مشخص نمودن دقیق زمان طلاق توافقی امری است که در شهرهای مختلف متفاوت است و زمان یکسانی را نمی توان در نظر گرفت.

 

چرا باید طلاق توافقی را به وکیل دادگستری سپرد ؟

طلاق از جمله دعاوی است که صبر و تحمل فراوانی را می طلبد حتی طلاق توافقی نیز با اینکه به نظر می رسد که همه چیز با توافق طرفین است اما باز هم ممکن است اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ دهد که روند رسیدگی را با خلل مواجه نماید . از طرفی دیگر نیز زوجین معمولا در این مرحله ترجیح می دهند که هر چه زودتر مراحل  طلاق طی شود و برخورد کمتری با یکدیگر داشته باشند.

از این رو بهتر است که کار به دست وکیل دادگستری انجام شود. که هم به کار سرعت می دهد و هم اینکه دیگر نیازی به حضور زوجین در طول مسیر نیست و اینگونه آرامش طرفین تامین می گردد.

در صورتی که زوجین از توافق خود راجع به طلاق توافقی منصرف بشوند ؟

در پاسخ به این سوال بررسی چند فرض قابل بررسی بوده است که باید آن را در نظر بگیرید

پشیمانی از انجام طلاق از جانب زوج بوده است یا از جانب زوجه صورت گرفته است ؟ و یا اینکه هر دو طرف عقد از اجرا شدن طلاق منصرف شده اند و تصمیم بر آن داشته که به زندگی زناشویی خود ادامه بدهند ؟

در اینجا باید گفت اگر این پشیمانی از جانب زوج بوده باشد حسب اینکه زوج این انصراف را از روی علاقه ای که به ادامه زندگی با زوجه داشته انجام داده باشد و یا به علت آنکه با این کار از پرداخت حقوق مالی زوجه ممانعت به عمل آورده باشد انجام داده باشد و به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه ننماید و بدین طریق اعلام دارد که عدم مراجعه اش دلالت بر پشیمانی اش داشته صیغه طلاق جاری نگردیده و تمامی توافقات کاملا بی اثر گردیده است ، مگر آنکه زوجه از همسرش برای انجام طلاق  وکالت بلاعزل داشته باشد که دیگر برای انجام طلاق حضور زوج ضرورتی نداشته و صیغه طلاق جاری خواهد گردید

اما در رابطه با فرضی که زوجه از انجام طلاق منصرف گردیده و برای اجرای طلاق حضور نیافت در اینجا پشیمانی او موجبی برای اجرا نشدن صیغه طلاق نبوده و حضور زوج در دفتر خانه برای اجرای طلاق کافی بوده است

و فرض سومی که راجع به پشیمان شدن زن و مرد به اجرای صیغه طلاق و ادامه دادن به زندگی مشترک خود بوده، بدین شرح است که زوجین با عدم حضور خود در موعد قانونی 3 ماهه در دفتر ثبت ازدواج و طلاق انصراف خود را اعلام و تمایل خود را به زندگی بیان داشته اند که این حالت موجبی برای اجرا نشدن صیغه طلاق و از اعتبار افتادن گواهی صادره راجع به اجرای طلاق بوده است و زوجین چنانچه بعد از انقضای این مدت بنا بر دلایلی تصمیم بر جدایی گرفتند مکلف بوده اند که از ابتدا تمامی اقدامات لازمه که راجع به گرفتن گواهی عدم امکان سازش بوده را طی بنمایند.

و سوال دیگری که در این رابطه شاید برای شما پیش بیاید راجع به بحث رجوع در طلاق توافقی بوده است که اگر زوجین تصمیم به انصراف از اجرای صیغه طلاق بگیرند آیا رابطه زوجیت برقرار بوده یا اینکه باید مجدد برای آنکه زوج بتواند به زوجه خود حق رجوع داشته باشد منوط به اجرای صیغه نکاح بین طرفین بوده است ؟

در رابطه به این سوال باید ببینیم مصداق طلاق توافقی در قالب طلاق رجعی بوده یا بائن. یعنی چی ؟

یعنی  اگر طلاق توافقی در قالب طلاق خلع و یا مبارات که یکی از اقسام طلاق بائن بوده انجام بپذیرد حق رجوع برای زوج نبوده و در اینجا منوط به آن بوده که صیغه نکاح فی مابین زوجین برقرار گردد. اما اگر قالب طلاق توافقی رجعی بوده باشد حق رجوع برای زوجه در ایام عده بوده و مرد حق رجوع به همسرش را داشته است

 

جهت مشاوره با وکیل طلاق توافقی در تهران متخصص وکیل پرس هم اکنون تماس بگیرید

سوالات حقوقی متداول در زمینه طلاق توافقی

مهمترین مواردی که زوجین در طلاق توافقی باید توافق داشته باشند کدام است؟

مهریه، حضانت فرزندان، ملاقات فرزندان، نفقه، اجرت المثل، جهیزیه

پس از طلاق توافقی، جهیزیه متعلق به زن است یا مرد؟

پس از طلاق جهیزیه متعلق به زن می باشد و وی می تواند آن ها را طبق لیست خود (سیاهه) مطالبه نماید

در طلاق توافقی، وضعیت نفقه چگونه می شود؟

در طلاق توافقی نیز زن و مرد بر نفقه معوقه زن چنانچه پرداخت نشده باشد بایستی با یکدیگر توافق نمایند. ممکن است که توافق شود که زن نفقه معوقه را بذل و یا دریافت نماید

بهترین وکلای طلاق

سرکار خانم زهره رستگار

متخصص پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی خانواده اعم از طلاق

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی خانواده و طلاق

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، طلاق، طلاق توافقی و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

جناب آقای صمد زارع

متخصص دعاوی خانواده و حقوقی و ...

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید