طلاق بائن چه طلاقی است؟ با انواع طلاق بائن آشنا شوید

فهرست مطالب

طلاق بائن یکی از انواع طلاق است که خود انواع متفاوتی دارد، در طلاق بائن در دوران عده برای مرد امکان رجوع وجود ندارد. البته هر کدام از انواع طلاق بائن شرایط خاص خود را دارند که با توجه به نوع جدایی زن و مرد از یکدیگرتفاوت های خاص خود را دارد.

سوالاتی که به وفور در طلاق بائن پرسیده می شود این است که طلاق بائن چیست و انواع طلاق بائن کدامند و آیا امکان رجوع در طلاق بائن وجود دارد و اینکه آیا طلاق بائن عده دارد و یا نحوه دریافت مهریه در طلاق بائن چگونه است و آیا اصلا مهریه در طلاق بائن به زوجه تعلق می گیرد یا خیر.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دعاوی خانواده می توانید از وکیل طلاق وکیل پرس کمک بگیرید. امکان مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و حضوری برای شما عزیزان در وکیل پرس وجود دارد.

 

طلاق بائن چیست؟

در پاسخ به سوال طلاق بائن چیست اینگونه می توان توضیح داد که طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی قرار دارد و به طلاقی گفته می شود که در این نوع از طلاق برای مرد حق رجوع وجود ندارد و تفاوتی ندارد که در طلاق بائن زن عده داشته باشد یا نداشته باشد چراکه رجوع در طلاق بائن برای مرد امکان ندارد البته در برخی از انواع طلاق بائن تحت شرایطی برای مرد حق رجوع ایجاد می گردد. که این مورد شرایط خاص خود را دارد و در طلاق بائن از نوع خلع و مبارات امکان پذیر است.

 

با انواع طلاق بائن آشنا شوید

انواع طلاق بائن مستند به ماده 1145 قانون مدنی بر 4 نوع است. قانون گذار در ماده1145 قانون مدنی در باب انواع طلاق بائن چنین آورده است:
“در موارد ذیل طلاق بائن است:
1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
2) طلاق یائسه
3) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
4) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید”
ماده مزبور به صراحت انواع طلاق بائن را بیان داشته است اما اینکه هر کدام از انواع طلاق بائن چه ویژگی هایی دارند بحث دیگری است که در ادامه توضیح داده می شود.

1) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

یکی از انواع طلاق بائن، طلاقی است که قبل از نزدیکی واقع می شود، طلاقی که قبل از نزدیکی بین زن و مرد شکل می گیرد معمولا پیش از مراسم ازدواج و در دوران عقد رخ می دهد. این نوع طلاق به جهت اینکه نزدیکی در آن بین زن و مرد صورت نگرفته است عده طلاق بائن ندارد.

2) طلاق یائسه

یائسه به زنی گفته می شود که به اقتضای سن عادت زنانگی نمیبیند. معمولا چنین زنی در رده سنی 50 سال به بالا قرار دارد. چنانچه زنی یائسه باشد و طلاق صورت گیرد، این طلاق یکی از انواع طلاق بائن است که در مورد زن عده طلاق بائن ندارد.

3) طلاق خلع

یکی از انواع طلاق بائن و شاید از پرکاربردترین انواع طلاق در حال حاضر طلاق خلع باشد. در طلاق خلع، زن به خاطر کراهتی که از مرد دارد حاضر می شود که مالی را به مرد ببخشد و در عوض مرد هم او را مطلقه نماید. این مال که مورد بخشش قرار می گیرد ممکن است همان مهریه زن باشد که زن در مقابل بذل مهریه خویش به مرد از وی جدا می شود.

در طلاق خلع اگرچه عده وجود دارد اما به جهت اینکه زن برای طلاق حاضر به بخشش مهریه خویش شده است برای مرد در دوران عده حق رجوه در طلاق بائن خلع وجود ندارد اما چنانچه زن در مدت عده به مهریه خود رجوع نماید و از بخشش آن پشیمان شود برای مرد نیز حق رجوع در طلاق بائن خلع وجود دارد و مرد نیز می تواند در صورتی که زن رجوع به مهریه نماید نسبت به طلاق رجوع نماید.

4) طلاق مبارات

یکی از انواع طلاق بائن طلاق مبارات است در این نوع از طلاق زن و مرد به جهت کراهتی که از یکدیگر دارند قصد جدایی از یکدیگر را دارند و توافق می نمایند و با توافقاتی که با یکدیگر منعقد می نماید از یکدیگر جدا می شوند.

5) سه طلاقه

سه طلاقه اصطلاحی است که برای یکی از انواع طلاق بائن استفاده می شود. سه طلاقه به سومین طلاقی که بعد از دو بار طلاق رجعی و یا نکاح جدید رخ می دهد گفته می شود.

 

عده طلاق بائن چگونه است؟

پیش از صحبت در باب عده طلاق بائن بهتر است با معنای عده آشنا شد. عده به مدتی پس از جاری شدن صیغه طلاق گفته می شود که در این مدت زن نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید و چنانچه قصد داشته باشد که مجدد ازدواج نماید لازم است که مهلت مقرر شده پس از طلاق سپری شود تا زن مجوز ازدواج مجدد را بیابد.

قانونگذار در ماده 1142 قانون مدنی درباب عده طلاق چنین آورده است:

“عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵روز است.”

در ماده مزبور عده مشخص شده برای طلاق را اعلام نموده است و چنانچه طلاقی که رخ می دهد رجعی باشد در مدت عده برای مرد حق رجوع به زن وجود دارد اما حق رجوع در طلاق بائن برای مرد وجود ندارد.
در هر کدام از انواع طلاق بائن نیز عده، فلسفه متفاوتی دارد.

بدین صورت که عده طلاق بائن در طلاقی که پیش از نزدیکی رخ می دهد و یا طلاق زن یائسه عده طلاق بائن وجود ندارد و زن بعد از جدایی از مرد لازم نیست که عده طلاق بائن نگه دارد و می تواند پس از اجرای صیغه طلاق مجددا ازدواج نماید.

عده طلاق بائن در طلاق خلع و مبارات بایستی رعایت شود و مرد نیز در دوران عده طلاق بائن حق رجوع به زن را ندارد مگر اینکه زن به مهریه خود رجوع نماید که در این صورت مرد نیز امکان رجوع در طلاق بائن خلع و مبارات را دارد. در یکی دیگر از انواع طلاق بائن که به سه طلاقه معروف است زن پس از طلاق بایستی عده طلاق بائن را نگه دارد و در این نوع از طلاق برای مرد حق رجوع در طلاق بائن سه طلاقه وجود ندارد.

سوال: آیا طلاق بائن عده دارد؟
پاسخ: با توجه به توضیحات فوق پاسخ به سوال آیا طلاق بائن عده دارد بسیار ساده است. در طلاق زن یائسه و طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می گردد با اینکه هر دو از انواع طلاق بائن هستند اما نیازی نیست که زن عده طلاق بائن را نگاه دارد اما در طلاق سه طلاقه و طلاق خلع و مبارات که از دیگر انواع طلاق بائن هستند نگاه داشتن عده بر زن واجب است.

 

مهریه در طلاق بائن چقدر است؟

مهریه در طلاق بائن بایستی به همان مقداری که در زمان عقد نکاح مقرر شده است پرداخت گردد مخصوصا اگر طلاق از طرف مرد واقع شود که لازم است مهریه در طلاق بائن تمام و کمال پرداخت گردد اما گاهی در برخی از انواع طلاق بائن همچون طلاق خلع، زن به جهت کراهتی که از مرد دارد مهریه خویش را به وی می بخشد تا مرد در ازای آن او را طلاق دهد.

از این رو مهریه در طلاق بائن خلع به زن تعلق نمی گیرد چراکه زن به میل و رغبت خود مهریه خویش را بخشیده است. از طرفی دیگر در یکی دیگر از انواع طلاق بائن به نام طلاق مبارات، زن و مرد هر دو از یکدیگر کراهت دارند و قصد ادامه زندگی مشترک را ندارند.

از این رو بر سر مهریه نیز توافق می نمایند و ممکن است مهریه در طلاق بائن مبارات بسیار کمتر از مقدار واقعی آن در نظر گرفته شود. و این امر به جهت توافقی است که فی مابین زن و مرد در پرداخت مهریه در طلاق بائن از نوع مبارات صورت می گیرد.

 

امکان رجوع در ‌طلاق بائن وجود دارد؟

مستند به ماده 1144 در طلاق بائن امکان رجوع در طلاق بائن برای مرد وجود ندارد. قانون گذار در ماده مزبور در باب رجوع در طلاق بائن چنین آورده است:
“در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.”
اگرچه ماده 1144 قانون مدنی به صراحت حق رجوع در طلاق بائن را از مرد سلب نموده است اما لازم به ذکر است که در دو نوع از انواع طلاق بائن از جمله طلاق خلع و مبارات چنانچه در زمان عده زن به مهریه رجوع نماید در این صورت برای مرد نیز حق رجوع در طلاق بائن از نوع خلع و مبارات وجود دارد.

 

مشاوره حقوقی طلاق بائن با وکیل طلاق

طلاق بائن یکی از انواع طلاق است که خود نیز دارای انواعی است که توضیح هر کدام در مقاله مزبور بیان شد اگرچه در بحث از طلاق بائن سعی بر این بود که در مورد مهم ترین مسائل طلاق بائن از جمله مهریه در طلاق بائن، رجوع در طلاق بائن و عده طلاق بائن صحبت شود اما باز هم نکات بسیاری در باب انواع طلاق بائن وجود دارد که نیازمند بررسی موردی هر کدام از انواع طلاق بائن است، از این رو توصیه می شود.

چنانچه تصمیم خود را مبنی بر انجام طلاق و تشریفات آن گرفته اید و احساس می کنید راهی برای ادامه زندگی مشترک برای شما وجود ندارد، پیش از هر اقدامی بهتر است موضوع خود را با وکیل خانواده و یا وکیل طلاق و یا مشاور حقوقی متخصص مطرح نمایید تا به بهترین نتیجه مطلوب خود دست یابید.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل خانواده هم اکنون تماس بگیرید.

تماس با وکیل ارزان و مشاوره حقوقی رایگان

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید