شکایت از پزشک
فهرست مطالب

شکایت از پزشک | چگونه از پزشک متخلف شکایت کنیم؟

شکایت از پزشک زمانی که تخلفی توسط پزشک صورت گرفته باشد حق مسلم بیمار است. ما این مطلب را ترتیب داده ایم تا شما را نحوه شکایت از پزشک متخلف، روش های شکایت از پزشک و مراحل شکایت کردن از پزشک آشنا کنیم. حتما موارد مختلفی را دیده اید که به عنوان مثال : نیاز به شکایت از پزشک زیبایی و شکایت از پزشک جراح بینی بوده است.

تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا بدانید چه زمانی شکایت از پزشک قانونی است و چه زمانی می توانید از پزشک تان شکایت کنید. بدیهی است که یک وکیل پزشکی با ارائه مشاوره حقوقی جرایم پزشکی می تواند شما را در این مورد راهنمایی کند. وکیل جرایم پزشکی با علم به قوانین، شما را در مراحل شکایت از پزشک همراهی می کند.

گروه وکلای وکیل پرس، در زمینه های مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین آماده همه گونه همکاری میباشد.

وظیفه اثبات تقصیر پزشک بر اینکه رعایت اصول و موازین پزشکی را برای سلامتی بیمار به عمل نیاورده و رفتار ناشی از فعل یا ترک فعل را انجام داده که باعث شده سلامتی بیمار به خطر بیافتد با شخص مدعی که بیمار بوده است می باشد چرا که از مفهوم مخالف ماده 495 قانون مجازات برمی آید که پزشک تقصیرکار نبوده و رعایت تمامی الزامات پزشکی را به عمل آورده است و با گرفتن برائت نامه از بیمار رفع مسئولیت نموده است که این امر به وضوح در ماده بند ج ماده 158 قانون مذکور بیان گردیده شده است.چرا که در اینجا پزشک حسب تعهدش که تعهد به انجام رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی بوده اقدام نموده و با گرفتن رضایت نامه از بیمار اقدام به عمل جراحی و یا هر عملی که برحسب وظایف پزشکی برعهده بوده بنماید مسئولیتی نداشته مگر خلاف این امر اثبات گردیده شود که در اینجا پزشک به عنوان شخص متعهدی که ادعا دارد در انجام وظیفه خودش قصور ننموده باید برآمده و اثبات نماید که به تعهدش عمل نموده است و در این امر بی احتیاطی ننموده است.

و اما در صورت اثبات تقصیر پزشک با ارائه ادله ای که توسط بیمار ارائه گردیده شده شخص مرتکب مستوجب چه مجازاتی خواهد بود؟

در اینجا باید از چند بعد این موضوع را بررسی کنیم:

 1. تقصیر پزشک به واسطه بی احتیاطی و بی مبالاتی اگر موجب تلف یا ایجاد صدمه بدنی بر بیمار بشود در اینجا مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی پزشک ضامن پرداخت دیه بوده است
 2. تقصیر پزشک به واسطه بی احتیاطی و بی مبالاتی او یا اقدام نمودن به انجام عملی که در آن مهارت نداشته موجب گردد که بیمار فوت نماید در اینجا مطابق ماده 616 قانون مجازات، پزشک به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد

شکایت از پزشک را در کجا می توان مطرح کرد؟

زمانی که پزشکی مرتکب اعمال غیر قانونی می گردد، یا خسارتی را به فردی وارد می نماید می توان از وی شکایت نمود.

شکایت از پزشک از طرق زیر امکان پذیر می باشد:

 • شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی

یکی از مراجعی که می توان در آن از پزشک شکایت مطرح نمود، سازمان نظام پزشکی می باشد. سازمان نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که وظایفی را طبق قانون انجام می دهد و یکی از وظایف این سازمان رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی است.

قانون گذار در بند و ماده3 قانون سازمان نظام پزشکی وظایف سازمان  را در رسیدگی به تخلفات و جرایم پزشکی چنین آورده است:

“و )رسیدگی‌ انتظامی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ که‌ عنوان‌ جرائم‌ عمومی‌ را نداشته‌ باشند.”

از طرفی دیگر سازمان نظام پزشکی در مواقعی که شکایتی از پزشکان مطرح گردد  و اظهار نظر تخصصی نیاز باشد به عنوان یک مرجع رسمی در مورد موضوع مربوطه اظهار نظر می نماید و نظر وی برای محکمه قابل استناد می باشد. قانون گذار در بند (ز) و (ح ) ماده 3 قانون نظام پزشکی در این باره چنین بیان داشته است:

” ز ) اظهارنظر کارشناسی‌ در مورد جرائم‌ پزشکی‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ رسمی‌ به‌ دادگاهها و دادسراها.
ح‌ ) همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌صلاح‌ در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و جرائم‌ شاغلین‌ به‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی‌ و اظهارنظر های‌ کارشناسی‌ مشورتی‌ در این‌ رابطه‌ با مراجع‌ ذی‌ربط‌.”

 • شکایت از پزشک در شورای حل اختلاف

یکی دیگر از طرق شکایت از پزشک، شکایت از طریق شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی مصوب1386/06/31 می باشد. این شورا متشکل از کارشناسان و متخصصان دارای صلاحیت در امر پزشکی است که با تایید و همچنین رعایت آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه به مدت 3 سال انتخاب می گردند و عدم وجود سابقه کیفری جهت احراز صلاحیت اعضای شورا ضروری  و اساسی می باشد.

نکته حائز اهمیت:

مورد شایعی که درشورا مورد رسیدگی قرار می گیرد اکثرا مربوط به موارد دندان پزشکی است که دیه زیر 5میلیون تومان را دارا می باشند. البته چنانچه هر دو طرف نسبت به طرح شکایت در شورا اتفاق نظر داشته باشند، طرح موضوع مربوطه در شورا فاقد اشکال است.

 • شکایت از پزشک در دادسرای جرایم پزشکی

یکی از مهم ترین  مراجع رسیدگی به شکایت از پزشکان، دادسرای جرایم پزشکی  است. این دادسرا  در تهران و شهرهای بزرگ، جهت رسیدگی به جرایم پزشکی تشکیل شده است و یکی از مراجعی است که به صورت تخصصی موضوع  شکایت از پزشکان را مورد بررسی قرار می دهد. از این رو چنانچه فردی قصد شکایت از پزشک را داشته باشد می تواند دادخواست شکایت خویش را به این مرجع تقدیم نماید.

 •  شکایت از پزشک در مراجع حقوقی

چنانچه در شهرهای کوچک  که دادسرای جرایم پزشکی وجود ندارد جهت شکایت از پزشک می توان به دادگاه های عمومی حقوقی دادخواست ارائه داد تا به موضوع مربوطه رسیدگی صورت گیرد.

 • شکایت از پزشک درسازمان تعزیرات حکومتی

یکی دیگر از سازمان هایی که به حل شکایت های پزشکی می پردازد و می توان در آن سازمان شکایت های پزشکی را مطرح نمود سازمان تعزیرات حکومتی است.

سازمان تعزیرات حکومتی نهادی قضایی می باشد که در قانون تعزیرات حکومتی تخلفاتی را احصا نموده است که در صورتی که چنین مواردی رخ دهد می توان شکایت مربوطه را در این سازمان ها  مطرح و مورد بررسی قرار داد. این موارد احصایی عبارتند از:

 • تاسیس موسسات پزشکی توسط افراد فاقد پروانه
 • به کار گیری افراد غیر متخصص  در موسسات پزشکی
 • ایجاد و ارائه خدمات مازاد به جهت سود جویی بیشتر
 • به کار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در امور پزشکی
 • تاسیس موسسات درمانی غیر مجاز

البته موارد دیگری نیز در قانون مزبور آمده است که جهت اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می نگردد

 

مراحل شکایت از پزشک در مراجع قضایی

جهت شکایت از پزشک در وهله اول بایستی این موضوع در نظر گرفته شود که موضوع شکایت چیست  و سپس لازم است در جهت شکایت از پزشک دادخواست داده شود .

ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی است و چنانچه شکایت در شهرهایی همچون تهران که دادسرای جرایم پزشکی در آن وجود دارد  ارائه شود دادخواست به دادسرای مربوطه داده شود و چنانچه در شهرهای دیگری که دادسرای جرایم پزشکی در آن ها وجود ندارد باشد دادخواست به دادگاه های عمومی تقدیم می گردد.

موضوع شکایت  در دادسرای جرایم پزشکی در شعبه دادیاری مورد بررسی  قرار می گیرد و سپس قاضی، تحقیقات خود را انجام میدهد و کلیه مدارک را مطالبه و مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه نیاز به استعلاماتی باشد، استعلام های لازم را به عمل می آورد و در صورت نیاز خواهان را جهت معاینات پزشکی به پزشکی قانونی معرفی می نمایند و پزشک و کادر درمانی مزبور را جهت اخذ توضیحات دعوت می نماید. در این  مرحله ممکن است  با توضیحات ارائه شده دادسرا متقاعد گردد که جرمی انجام نشده است و قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب را صادر می نماید اما چنانچه با وقوع جرم موافق باشد پرونده مربوطه را با کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می نماید.

دادگاه جزایی با توجه به دلایل ارائه شده، اظهارات و دفاعیات طرفین و نظریه کارشناسی رای مقتضی صادر می نماید.

شماره تلفن شکایت از پزشکان

با همکاری نظام پزشکی سامانه ای جهت ثبت شکایات مرمی از پزشکان راه اندازی شده است. این سامانه با شماره 190 فعال است و با ثبت شکایات مرمی ، وزیر بهداشت و رییس دانشگاه علوم پزشکی این امکان را می یابند که در جریان تخلفات پزشکان قرار گیرند .

 

وکیل پزشکی چگونه می تواند در شکایت از پزشک نقش داشته باشد؟

آنچه حائز اهمیت است این است که  جرائم پزشکی در کجا باید مطرح شود که با توجه به نوع تخلف  و جرمی که صورت گرفته است مرجع رسیدگی متفاوت می باشد که این موضوع نیازمند اخذ مشاوره تخصصی با وکیل پزشکی متخصص می باشد.

وکیل پزشکی متخصص لازم است که بر کلیه قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه در این حیطه اشراف کامل داشته باشد و از طرفی دیگر لازمه وکالت در امور پزشکی دارا بودن اطلاعات مختصر پزشکی نیز می باشد و چه بهتر است که وکیل مربوطه اطلاعات پزشکی لازم را نیز دارا باشد چرا که این اطلاعات می تواند در نوشتن یک لایحه کامل و بی نقض به وی کمک قابل توجهی نماید.

وکیل پزشکی وکیل پرس چگونه در دعاوی شکایت از پزشک اقدام می نماید؟

گروه وکلای وکیل پرس با گرد هم آوری بهترین گروه از وکلای متخصص پزشکی و جمعی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و پزشکی در تهران کادر متبحری را تشکیل داده است که به صورت تخصصی دعاوی پزشکی را مورد بررسی قرار می دهند.

وکالت در امور پزشکی امری نیست که تنها نیازمند اشراف بر قوانین باشد بلکه به کار گیری افرادی که دارای معلومات و مطالعات پزشکی نیز می باشند در درجه بالایی از اهمیت قرار دارد.

از مزیت های گروه وکلای پزشکی وکیل پرس:

 • اخذ مشاوره تلفنی با وکیل پزشکی
 • مشاوره حضوری با جمعی از وکلای پزشکی، مشاوران و کارشناسان حوزه مربوطه
 • بررسی موردی موضوع توسط وکلا و کارشناسان و تخمین میزان درجه موفقیت آمیز بودن پرونده
 • قبول وکالت در دعاوی پزشکی و شکایت از پزشک
 • پرداخت حق مشاوره یک وکیل پزشکی متخصص و اخذ مشاوره با جمعی از وکلا و کارشناسان پزشکی متخصص
 • در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی پرونده در کلیه مراحل رسیدگی به صورت تلفنی و حضوری

 

به چه تخلفاتی می توان در سازمان نظام پزشکی رسیدگی شود؟

از جمله مواردی که تخلفات انتظامی محسوب می گردند و در سازمان نظام پزشکی می توان آن ها را مطرح نمود عبارتند از: در مواردی که تعرفه های قانونی پزشکی رعایت نگردد یا اینکه پزشک داروهای مشابه داروهای اصلی را برای بیماران تجویز نماید و یا در مواقعی که کادر درمانی از پذیرش بیماران اورژانسی امتناع می نمایند، و همینطور در صورت برخورد نادرست کادر درمان و پزشکان با بیماران از جمله مواردی می باشند که تخلف انتظامی محسوب می گردند و در سازمان نظام پزشکی می توان آن ها را مطرح نمود.

صلاحیت شورای حل اختلاف رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی در چه مسائلی می باشد؟

اختلافاتی که فی مابین اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر رخ می دهد و یا اختلافاتی که فی مابین جامعه پزشکی با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد می گردد، از جمله دعاوی که قابلیت طرح در شورای حل اختلاف رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی را دارند، البته لازم به ذکر است که بایستی مبلغ خواسته یا محکوم به  در اختلافات مذکور کمتر از 5 ملیون تومان باشد، تا در صلاحیت شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی قرار می گیرد.

 

برای مشاوره حقوقی با وکیل پزشکی و وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پرس تماس بگیرید.

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید