رفع توقیف خودرو بابت مهریه

فهرست مطالب

در این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ بدیم که زوجه چه اموالی از زوج را می تواند برای توقیف معرفی کند؟ یا رفع توقیف خودرو بابت مهریه

زوجه که تصمیم می گیرد برای مطالبه مهریه خود از طریق دایره اجرای ثبت اقدام کند و تمامی تشریفاتی که لازمه استماع دعوی او بوده را رعایت کرده باشد. دایره اجرای مفاد ثبت اسناد و املاک به خواسته او ترتیب الاثر داده و اقدامات لازمه راجع به نحوه وصول مهریه را به خواسته زوجه انجام می دهد

اما روند رسیدگی اداره ثبت بدین گونه بوده که زوجه ابتدا باید اگر راجع به اموال و دارایی های همسرش اطلاعات دقیق و کاملی داشته آن را اعلام دارد در غیر این صورت روند شناسایی اموال زوج حسب تقاضای زوجه توسط اداره اجرای مفاد ثبت اسناد و املاک انجام خواهد گرفت و

و اداره ثبت مکلف می شود که ظرف مهلت دوماه از تقاضای اجرائیه توسط زوجه، نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام کند و نهایتا ظرف مهلت شش ماه، با شناسایی اموالی از زوج و توقیف آن نسبت به اجرای حکم  اقدام کند

اگر به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که تمامی اموال زوج به غیر از اموالی که جزو مستثنیات دین می باشد و به صراحت جزو اموال غیر قابل توقیف شناخته شده است بدین گونه بوده که قانون گذار در جهت حمایت از شخص بدهکار یک سری از اموال او را که جزو واجبات ضروری زندگی و او بوده و به وسیله آن امرار معاش می نماید ممنوع اعلام نموده است و چنانچه طلبکاری آن ها رامعرفی نماید. شخص مدیون می تواند با طرح شکایت خود راجع به آنکه اموال معرفی شده جزو اموال غیر قابل توقیفی بوده معترض گردد و شکایت خود را با ذکر ادله و ارائه مدارک کافی که دال بر صحت ادعای وی داشته نزد رئیس ثبت محل به ثبت برساند. و چنانچه حسب بررسی ها لازم با توجه به وضعیت خاص شخص مدیون و عرف محل احراز گردد که مال توقیفی جزو مستثنیات دین بوده است، ادعای شخص معترض پذیرفته شده و حسب دستور رئیس اداره ثبت حکم به رفع توقیف مال بازداشت شده صادر و شخص طلبکار موظف می گردد برای وصول طلبش ، اموالی دیگری را، از شخص مدیون معرفی بنماید

حالا فرض کنیم مالی که زوجه به عنوان اموال زوج معرفی نموده اتومبیلی باشد که زوج با آن امرار معاش کرده است در اینجا آیا زوج می تواند خواستار رفع توقیف اتومبیل خود باشد ؟ یا خیر ؟

وقتی به ماده  24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نگاه می کنیم می بینیم قانون گذار اتومبیل را جزو مستثنیات دین محسوب نکرده است ، لذا با خود می گوییم که اتومبیل قابل توقیف داشته است اما وقتی به بند 5 این ماده توجه می کنیم گفته شده که در صورتی مالی که معرفی گردیده شده ، جزو ابرازی باشد که شخص به وسیله آن امرار معاش می نماید و به وسیله آن خرج زندگی خود و خانواده اش را می دهد مستثنیات دین بوده و دیگر قابلیت توقیف نداشته است و اثبات آن با شخص مدیون ( زوج ) بوده است .

قانون جدید مهریه در سال 1401

 

ولی اگر ادعای زوج راجع به رفع توقیف به اثبات نرسید اقدامات لازمه برای توقیف چگونه بوده و زوجه چگونه می تواند به طلبی که از همسرش داشته است برسد؟

در اینجا دادگاه حسب درخواست شخص طلبکار که زوجه بوده است حکم به توقیف خودرو را صادر نموده و کارشناسی را برای تعیین ارزش گذاری قیمت و ضبط خودو تعیین می نماید. در فاصله صدور حکم اگر شخص مدیون که زوج بوده اقدام به پرداخت دین خود نمود، با رضایت زوجه حسب آنکه دیگر طلبی از زوج خود نداشته و نسبت به دین و طلب خود وفای به عهد کرده حکم به رفع توقیف خودرو زوج داده شده و زوج پس از انجام اقدامات لازمه راجع به رفع توقیف خودرویش که منوط به یک سری تشریفات اداری بوده می تواند خودرو خود را از توقیف بودن خارج سازد
اما اگر زوج از الزامی که به موجب حکم دادگاه بنا بر پرداخت دین داشته ممانعت نمود و طلب خود را به زوجه نپرداخت، در اینجا حکم صادره راجع به توقیف به مرحله اجرایی درآمده و خودرو صادره توسط واحد اجرای احکام به مزایده گذاشته می شود و پس از فرو خته شدن و کسر شدن هزینه قانونی اعم از هزینه های دادرسی و غیره، مانده مبلغ مزایده شده در اختیار شخص طلبکار که زوجه بوده قرار می گیرد . اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر بوده آن است که زوجه به موجب قانون جدید مطالبه مهریه ، کلیه اقداماتی که ارتباط با نحوه دریافت و طلب او من باب مهریه داشته است باید از طریق اداره ثبت پیگیری بنماید و با درخواست صدور اجرائیه خواستار توقیف اموال همسرش بوده باشد و چنانچه عدم امکان توقیف برای زوجه وجود نداشت با اعلام انصراف و پس گرفتن خواسته خود ، از طریق دادگاه اقدام بنماید .

پس با دو فرض که راجع به توقیف خودرو بود آشنا شدیم که :

در فرض اول بیان داشتیم که زوج سعی بر آن داشته که با ارائه ادله ای در صدد اثبات این امر بوده باشد که اتومبیلش ، برای او حکم مستثنیات دین را داشته و وسیله ای برای کسب امرار معاش او بوده است تا بتواند مانع شکستن حکم صادره راجع به توقیف گردد و بتواند با ارائه حکم صادره خودروی خویش را آزاد بنماید
و در فرض دوم شخص طلبکار که زوجه بوده است توانسته با ارائه مدارکی که دلالت بر عدم صحت ادعای زوج داشته، خواستار ترتیب اثر داده شدن به خواسته اش به اداره ثبت بوده باشد. و درخواست توقیف خودروی همسرش را من باب طلبش بخواهد. که راجع به رفع توقیف خودرو در این فرض نیز بیان داشتیم که زمانی زوجه می تواند خواستار رفع توقیف خودرویش گردد که:

  • زوجه از درخواست خویش بنا بر طلب مهریه صرف نظر بنماید و از همسرش شکایتی دیگر نداشته باشد
  • یا آنکه زوج با پرداخت طلب همسرش و یا معرفی مالی که ارزش آن معادل یا بیشتر از خودرو توقیفی بوده درصد آزاد ساختن خودرو خویش از توقیف برآید.

 

سوالات متداول :

اگر ارزش اتومبیلی که برای توقیف مهریه معرفی توسط زوجه معرفی شده است بیشتر از میزان مهریه بوده باشد آیا رفع توقیف آن، توسط زوج پذیرفته خواهد شد ؟

خیر . درخواست زوج در این حالت قابل پذیرش نبوده است و زوج نمی تواند خواستار رفع توقیف اتومبیلش باشد

در صورتی که اتومبیل زوج به عنوان مهریه توقیف گردیده شده باشد زوج جهت رفع توقیف اتومبیل خود باید چه اقدامی بنماید؟

زوج می تواند با ارائه لایحه ای قوی تحت عنوان رفع توقیف خودرو بابت مطالبه مهریه ، اثبات نماید که اتومبیل توقیف شده جزو وسیله امرار معاش و ابزار کار او بوده است و به وسیله آن کسب درآمد می نماید.

همچنین بخوانید:

هزینه دادرسی مهریه

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مطالبه مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید