فهرست مطالب

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100 چگونه حاصل خواهد شد. با وکیل پرس همراه باشید.

در رابطه با بحث مورد نظر اعلام شکایت از سوی ذی النفع که همسایه بوده است در مرجع تجدید نظر کمیسیون مطرح گردیده شده و این حق را برای همسایه به عنوان معترض به وجود آورده که بتواند به کمیسیون اعلام شکایت نماید و اما رضایت همسایه در کمیسیون در مقام شخصی که به عنوان شاکی خصوصی اعتراض نموده موجب آن گردیده که از امر تخریب راجع به ملک مالکی که بدون داشتن مجوز ساخت اقدام به ساخت ساز نموده جلوگیری به عمل آید و در اینجا رضایت همسایه مجاور الزامی بوده است

بگذارید با بیان مثالی اعلام کنیم که رضایت همسایه در ساخت و ساز و دادن مجوز بر ساخت تا چه حدودی  تاثیر گذار بوده است در رابطه با مورد اول فرض کنید شما در زمان ساخت با همسایه خود دچار مشکل می شوید و برای ساخت بنا حتما اذن او را لازم داشته اید اما او مخالفت به عمل می آورد در اینجا شما باید حتما کسب رضایت از او را به دست آورده چرا که ممکن است در مراحل ساخت دچار مشکل بشوید و از آنجایی که ممکن است با ساخت و ساز ملک شما خسارتی به ملک ایشان وارد شود این حق برای او وجود داشته که جلوگیری به عمل آورد لذا در اینجا اذن همسایه شرط بوده است.

و اما در رابطه با اخذ مجوز از شهرداری برای اقدام به ساخت ، این تکلیف بر کسب اجازه از همسایه های مجاور بر صدور پروانه ساخت بر شهرداری به عنوان الزامی قانونی نبوده و نیازی بر آن نیست که رضایت همسایه مجاور اخذ گردیده شود و همان گونه که در ابتدای بحث بیان نمودیم پذیرفته شدن شکایت همسایه به عنوان ذی النفع تنها در مرحله تجدید نظرخواهی قابل قبول بوده و در شکایت بدوی کمیسیون برای همسایه این حق نبوده که به عنوان معترض وارد شود.

 

برخی سوالات متداول رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

آیا همسایه می تواند به عنوان معترض در کمیسیون ماده 100 علیه سازنده ملک وارد دعوی شود ؟

در این امر باید بیان داریم که همسایه به عنوان شخصی که معترض به پروسه ساخت و ساز بوده می تواند به عنوان ذی النفع در مرجع تجدید نظر خواهی کمیسیون ماده ۱۰۰ وارد دعوی بشود

 

حکم کمیسیون در صورت وارد بودن اعتراض همسایه به عنوان ذی النفع چه خواهد بود ؟

در اینجا معمولا رای کمیسیون به تخریب ملک سازنده بوده که رضایت همسایه می تواند از اقدام به این امر جلوگیری بنماید

 

آیا اعلام رضایت همسایه باید به صورت رسمی بوده باشد ؟

در اینجا اعلام رضایت می تواند به هر نحوی بوده باشد اما بهتر است این رضایت نامه به صورت رسمی اخذ گردیده شود

 

 

مشاور حقوقی تلفنی رایگان | وکیل پرس

نویسنده : خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوق تیم وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید