درخواست طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد؟
فهرست مطالب

درخواست طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد؟

در این مقاله به صورت اجمالی به یکی از سوالات پرتکرار حوزه طلاق یعنی: درخواست طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد؟ پاسخ خواهیم داد. با وکیل پرس همراه باشید.

 طلاق چیست :

ایقاعی بوده که موجب انحلال رابطه زوجیت بوده و ممکن است به درخواست هریک از طرفین یا به صورت توافقی فی ما بین طرفین صورت بپذیرد. اما باید توجه نمود که ساختن صیغه طلاق منوط به رعایت تشریفاتی بوده که بدون رعایت آن طلاق تحقق نیافته و فاقد آثار حقوقی می باشد.در این مقاله سعی بر آن داریم که ابتدا به بررسی ماهیت طلاق پرداخته و سپس تشریفاتی که برای جاری ساختن طلاق از سوی هر یک از زوجین که خواستار تحقق آن بوده اند بپردازیم.

 

اقسام طلاق در فقه و قانون

 اقسام طلاق در دو تقسیم بندی قابل بحث می باشد

طلاق بائن :

طلاق بائن از آنجایی که موجب قطع رابطه زوجیت بوده، حق رجوع را از زوج سلب کرده و تا قبل از خواندن صیغه مجدد و رعایت تشریفات آن امکان بازگشت نیست.

 

انواع طلاق بائن :

طلاق بائن غیر مدخوله : در این طلاق قبل از برقراری رابطه زناشویی، از یکدیگر جدا شوند و چون رابطه ای نبوده لذا زوجه باکره بوده و ملزم به نگه داری عده نمی باشد

طلاق زن یائسه (زنی که دوران قاعدگی او برای همیشه متوقف شده است ) یا طلاق صغیره

طلاق خلع : طلاق خلع طلاقی است که زوجه به دلیل کراهت شدیدی که از همسرش داشته تصمیم می گیرد  با پرداختن بذل به زوج که میزانش کمتر یا بیشتر از مهریه بوده پرداخته تا وی را طلاق بدهد. و زوجه می تواند  تا قبل از جاری شدن طلاق یا در زمان عده نسبت به بدل رجوع کند و همچنین است در فرضی که عوض قبل از تسلیم به زوج تلف گردد که در این سه فرض طلاق از بائن به رجعی تبدیل شده و حق رجوع برای زوج در زمان عده به وجود خواهد آمد.

طلاق مبارات: طلاق مبارات که نوعی طلاق توافقی بوده، زوجین به دلیل کراهت و عدم علاقه به یکدیگر تصمیم به جدایی و منحل کردن عقد نکاح می گیرند. و زوجه پس از پرداخت فدیه که میزان آن معادل یا کمتر از میزان مهریه بوده پرداخته تا زوج را ملزم به طلاق دادن وی بنماید. و تا زمانی که رجوع از بذل صورت نگرفته باشد حق رجوع برای مرد وجود نخواهد داشت.

طلاق سوم یا سه طلاقه :طبق ماده 1057 قانون مدنی زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، دیگر برآن مرد حرام می شود و چنانچه تمایل داشته باشد که با آن مرد مجددا رابطه زوجیت را برقرار کند تنها راه رفع مانع زمانی بوده که به علقه زوجیت شخص دیگری درآید و پس از برقراری رابطه زناشویی با همسر دوم به واسطه طلاق یا فسخ یا عواملی که موجبات فسخ را به وجود آورده عقد نکاح دوم مبطل گردد.

 

طلاق رجعی :

طلاقی بوده که به زوج تا زمانی که زوجه در عده به سر ببرد مراجعه کرده و حق بازگشت را داشته باشد مگر در فرضی که طلاق ثبت شده باشد که در این حالت رجوع نیز منوط به ثبت می باشد و حق رجوع زوج تنها تا زمانی که زوجه در عده بوده امکان پذیر است و بعد از انقضای موعد عده در صورتی که زوجین تمایل به رابطه زوجیت داشته باشند منوط به جاری کردن صیغه مجدد و تشریفات خاص خواهد بود.

 

همچنین در ویدیو زیر که توسط وکیل پایه یک دادگستری وکیل پرس ارائه شده در خصوص تمکین مواردی را اشاره نموده اند که شما را به مشاهده این ویدیو دعوت می نماییم

 

موجبات تحقق طلاق طبق قوانین حقوقی

1.تحقق طلاق به درخواست زوج :

از صراحت ماده 1113 قانون مدنی استنباط می گردد که اختیار طلاق بر عهده زوج بوده و هر زمانی که اراده کند می تواند همسر خود را طلاق بدهد بدون اینکه نیاز به اثبات دلیل خاصی برای طلاق خود داشته باشد

2.تحقق طلاق به درخواست زوجه:

هر چند طبق قواعد فقهی و حقوقی، طلاق در زمره حقوق مرد بوده و به او این اختیار را داده که هر زمانی که بخواهد بتواند به رابطه زوجیت خاتمه دهد ،اما قانون گذار در صورت وجود شرایطی که زوجه در عسر و حرج قرار بگیرد به گونه ای که زندگی مشترک برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر گردد این حق را برای وی نیز در نظر گرفته است که به بررسی آن می پردازیم :

1.استنکاف شوهر از پرداخت نفقه :

طبق ماده 1129 قانون مدنی چنانچه مرد در صورت داشتن تمکن و استطاعت مالی نسبت به پرداخت مهریه امتناع بورزد، و زوجه بتواند این استنکاف را اثبات نماید حکم به الزام زوج به پرداخت نفقه صادر گردیده و مرد ملزم به پرداخت می گردد و در صورت عدم تبعیت بر الزام نفقه دادگاه او را وادار به دادن طلاق زوجه کرده و  چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

 

2.عسر و حرج زن :

منظور از عسر و حرج به وجودآمدن شرایط و وضعیتی بوده که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه سازد و منظور مشقت و سختی بوده که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار سازد. و احراز عسر و حرج با زوجه ای بوده که در این شرایط قرار گرفته است. و در صورت اثبات برای دادگاه ابتدأ زوج ملزم به دادن طلاق زوجه می شود و چنانچه اجبار میسر نبوده، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. مگر اینکه زوج بتواند خلاف ادعای زن را اثبات نماید که در این حالت حکم طلاق زوجه صادر نخواهد گردید.

موارد ذیل از مصادیق عسر و حرج بوده که به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی بیان گردیده و در صورت اثبات، حکم به الزام زوج به طلاق دادن زوجه از سوی محکمه خواهد گردید.

1ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب درمدت یک سال بدون عذرموجه

2 اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد

3محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر

4 ضرب و شتم یاهرگونه سورفتارمستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد

5 ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید

 

3.طلاق به دلیل غیبت زوج

چنانچه چهارسال تمام زوج غایب مفقودالاثر بوده  و از او خبری نباشد زن به استناد ماده 1029 قانون مدنی می تواند تقاضای طلاق کند.در این صورت دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه، اقدام به انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه صورت گرفته و چنانچه که یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

4.وکالت در طلاق

زوجین ضمن عقد نکاح می توانند به صورت شرط ضمن عقد، شروطی را به عنوان شرط ضمن عقد در عقد نامه درج نمایند. یکی از شروطی که به نوعی در حیطه حقوق زوجه بوده و به صراحت در ماده 1119 قانون مدنی به عنوان حقوق اعطایی زوجه درنظر گرفته شده است حق وکالت در طلاق می باشد.

3.طلاق با توافق زوجین

موضوع طلاق توافقی رضایت و توافق طرفین عقد برای پایان دادن به زندگی زناشویی می باشد و همان گونه که از نام این طلاق پیداست تراضی طرفین شرط اصلی و اساسی بوده و هر دو طرف عقد باید نسبت به انحلال رابطه زوجیت، و تمامی ارکان و مسائلی مانند حضانت طفل، مهریه و غیره توافق نظر داشته باشند. در صورت نیاز می توانید به مقاله وکیل طلاق توافقی مراجعه نمایید

 

تشریفات قانونی ثبت و تحقق صیغه طلاق

1.طلاق صرفا مخصوص عقد دائم بوده و در عقد نکاح موقت بحث راجع به طلاق نبوده و عقد زوجیت زمانی منحل شده که موعد عقد منقضی گردد.

2.طلاق ایقاعی بوده که از جانب زوج یا نماینده وی صورت گرفته ولی آثارش شامل حال طرفین عقد بوده و موجب منحل شدن عقد نکاح می باشد.

3.اجرای صیغه طلاق منوط به انجام تشریفات اجرایی و منوط به آن بوده صیغه آن در حضور حداقل دو مرد عادل واقع گردد والا باطل بوده و طلاق صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی می باشد.

4.طلاق باید زمانی واقع شود که زوجه در پاکی بوده و چنانچه طلاق زوجه در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس که زن در دوران پاکی نبوده واقع گردد صحیح نمی باشد مگر اینکه زوجه حامل بوده و یا شرایط طلاق به گونه غیابی بوده و مرد علم به پاک بودن زوجه در حین طلاق نداشته باشد.

5.طلاق باید منجز بوده و وقوع آن منوط به تحقق  معلق علیه نباشد

6.طلاق دهنده باید در حین طلاق عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.

 

تشریفات اجرائی طرح دعوی طلاق

 طرح دعوای طلاق به درخواست زوج :

پس از مطرح کردن دادخواست طلاق توسط زوج، دعوی مربوطه به یکی از شعبات دادگاه خانواده محل اقامت زوجه ارجاع و طبق درخواست زوج تشریفات لازمه انجام گرفته و سپس برای ارجاع امر به داوری ارجاع خواهد شد ولی از آنجایی که درخواست طلاق به خواسته زوج بوده منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد.

طرح دعوی طلاق به درخواست زوجه :

چنانچه دادخواست طلاق به درخواست زوجه باشد منوط به رعایت تشریفاتی بوده که ذکر گردید و تنها در صورتی منوط به گواهی عدم امکان سازش بوده که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد. اما همان گونه که بیان شد قانون گذار زمانی درخواست زوجه به طلاق را پذیرفته که ادله ای از سوی زوجه ارائه گردیده که بیانگر عسر و حرج او باشد، تا بر مبنای آن حکم به طلاق صادر گردد

نتیجه گیری :

طلاق که طبق قوانین حقوقی و فقهی از اختیارات زوج بوده،این اختیار را به او داده تا هر زمانی که اراده کند، بدون آنکه ملزم به ارائه ادله ای که، از موجبات طلاق محسوب شده باشد، اقدام به طلاق دادن همسرش بنماید. اما تحقق صیغه طلاق منوط به تشریفاتی بوده، که در این مقاله سعی بر آن داشتیم که به طور مفصل مبحث طلاق را که از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده بوده، مورد بررسی قرار دهیم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست وکیل طلاق در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

آیا اقدام به گرفتن گواهی عدم امکان سازش از مقدمات تشریف  ات طلاق می باشد ؟

ارائه گواهی عدم امکان سازش در شرایطی که درخواست طلاق به خواسته زوج بوده یا طلاق توافقی و یا زوجه وکالت در طلاق داشته باشد الزامی می باشد.

عدم ثبت طلاق توسط زوج در دفتر ثبت ازدواج و طلاق مشمول چه ضمانت اجرایی می باشد ؟

 زوج مکلف بوده تا ظرف یک ماه از تاریخ وقوع طلاق آن را به ثبت برساند و در صورت امتناع محکوم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت خواهد شد.

در زمان عده طلاق بائن در چه صورتی می شود ازدواج موقت با خانم داشت که منجر به حرام ابدی نشه؟
طلاق بائن عده ندارد لذا ازدواج با خانمی که طلاق بائن گرفته اشکالی ندارد.

اگه شوهرم برای 9ماه خونه رو ترک کنه و خرجی نده، آیا میتونم برای طلاق اقدام کنم؟ رفته علیه من تمکین زده.

بله میتوانید برای طلاق اقدام کنید، دعوای تمکین ایشان هم به نتیجه نمی رسد چون همسرتان منزل را ترک کرده.

نویسنده: خانم فائزه آخوندی

بهترین وکلای طلاق

سرکار خانم زهره رستگار

متخصص پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی خانواده اعم از طلاق

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی خانواده و طلاق

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، طلاق، طلاق توافقی و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

جناب آقای صمد زارع

متخصص دعاوی خانواده و حقوقی و ...

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

1 دیدگاه دربارهٔ «درخواست طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد؟»

 1. سلام. در طلاق بائن هم عده برای زن وجود دارد. فقط حق رجوع برای مرد در دوران عده وجود ندارد.

  در سه مورد زن عده ندارد:
  یک اینکه زن به سن بلوغ نرسیده باشد
  دوم اینکه زن با مرد در ایام عقد اصلا نزدیکی نکرده باشد و قبل از نزدیکی طلاق بگیرد
  سوم اینکه زن یائسه باشد

  لطفا اطلاعات غلط به مردم ندهید. این مسائل حیاتی است پس با دقت بیشتر و مطالعه بیشتر به سوالات پاسخ یدهید. تشکر

دیدگاهتان را بنویسید