حداقل پیش قسط مهریه چقدر است؟

شرایط پیش قسط مهریه
فهرست مطالب

در رابطه با تقسیط مهریه در ابتدا بیان چند نکته ضرورت داشته که به بررسی آن به ترتیب در این مقاله خواهیم پرداخت:

  • منظور از تقسیط مهریه چیست ؟
  • در چه شرایطی دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد؟
  • حداقل پیش قسط مهریه چقدر است؟
  • چه معیاری تعیین کننده پیش قسط مهریه بوده است؟
  • اعتراض به تقسیط مهریه
  • تاخیر و عدم پرداخت اقساط مهریه
  • حکم جلب زوج به علت عدم پرداخت اقساط مهریه

 

با طرح دعوی اعسار توسط مرد، در برابر خواسته همسرش به پرداخت مهریه و پذیرفته شدن این خواسته دادگاه به زوج این اذن را داده که مهریه همسرش را به صورت یکجا پرداخت نکند و این امکان را داشته باشد که طی اقساط متعددی در موعدهای تعیین شده ، به پرداخت دینش بپردازد.

اما داستان به این سادگی نبوده که زوج بتواند به سادگی  با طرح دعوی اعسار، خواستار تقاضای تقسیط دین خود به همسرش بوده باشد خوب قبول شدن این موضوع منوط به شروطی بوده اول اینکه عدم توانایی مالی زوج توسط دادگاه پذیرفته شود و واقعا عدم تمکن مالی مرد محرز گردد

دوم اینکه زوجه نتواند با ارائه مدارکی نتواند تمکن مالی زوجه را اثبات نماید و حکم راجع به تقسیط مهریه را باطل بنماید

پس در پاسخ به سوال طرح شده این گونه باید بگوییم که پذیرش اعسار زوج و دادن حکم به تقسیط مهریه زمانی قابل پذیرش بود که معسر بودن مرد بر دادگاه احراز گردد و از آنجایی که حسب قانون جدید شناسایی و اثبات این امر بر عهده اداره ثبت بوده، در صورت احراز شدن این امر خواسته زوج پذیرفته و حکم به تقسیط مهریه داده می شود

اما باید بیان داریم که هیچ ملاکی بر اینکه میزان اقساط مهریه برای شخصی که محکوم به پرداخت مهریه همسرش بوده چقدر است نبوده و تعیین این امر راجع به شخص محکوم علیه که زوج بوده متفاوت بوده و تشخیص آن بر عهده قاضی اجرای حکم خواهد بود، جز در موردی که طرفین تصمیم بر آن داشته اند که به صورت توافقی از یکدیگر جدا گردند که در اینجا این توافق زوجین بوده که تعیین می کند مهریه قابل اقساط باشد یا نه. و دادگاه برحسب همین توافق بوده که به موضوع مربوطه راجع به تقسیط رای صادر خواهد نمود اما ممکن است قاضی برای تشخیص این امر معیارهایی را از جمله وضعیت مالی مرد و میزان دارایی او را نیز در تعیین میزان پیش قسط مهریه در نظر بگیرد.

و سوال بعدی که در این رابطه می خواهیم به آن پاسخ بدهیم راجع به نحوه اعتراض به حکم صادره بوده که آیا این حکم قطعی بوده و یا قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهی خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هم زوج و هم زوجه می تواند خواستار اعتراض نسبت به حکم صادر شده باشند بدین ترتیب که زوج می تواند به میزان پیش قسطی که برای او تعیین شده اعتراض بنماید و زوجه هم با ارائه ادله ای می تواند منکر ادعای زوج به پرداخت مهریه گردیده و با تهیه لیستی از دارایی همسرش تمکن مالی را احراز بنماید

اما اگر زوج از پیش قسطی که راجع به پرداخت مهریه تعیین گردیده شده عدول نماید و به تعهد خود عمل نکرد در اینجا چه تصمیمی راجع به او گرفته می شود ؟ در اینجا زوجه می تواند خواستار جلب زوج گردد؟

در پاسخ به این سوال باید بیان داریم که در صورت عدم پرداخت اقساط در موعد تعیین شده در بیشتر از سه قسط، مهریه از حالت تقسیطی خارج شده و دیگر توسط زوج قابل قبول نخواهد بود. و در این حالت دین موعد دار حال شده و زوج مکلف به آن گردیده که قسط خود را به صورت نقدی و یکجا بپردازد و در صورتی که نتواند بپردازد زوجه می تواند خواستار حکم جلب زوج از دادگاه گردد مگر آنکه زوج به دادگاه اثبات نماید که وضعیت مالی او تغییری نیافته و همچنان از پرداخت دینش ناتوان بوده است ، پس  پذیرش دوباره ی حکم تقسیط به پرداخت مهریه ، وابسته به پذیرفته شدن حکم اعسار داشته است

برخی از سوالات متداول حداقل پیش قسط مهریه چقدر است؟ :

آیا در رابطه با پیش قسط مهریه معیار ثابتی وجود داشته و یا تعیین این پیش پرداخت بر عهده قاضی پرونده بوده است ؟

در این رابطه در هیچ یک از قوانین معیار ثابتی تعیین نگردیده شده و حسب شرایطی این امر به قاضی اجرا کننده حکم  موکول گردیده شده است

آیا رای صادره راجع به تقسیط مهریه قطعی بوده و یا قابلیت تغییر داشته است ؟

حق اعتراض و تجدید نظر خواهی راجع به تقسیط مهریه هم از جانب زوج و هم از جانب زوجه قابل قبول بوده و هر یک از زوجین می توانند با ارائه ادله و مستندات قوی به دادگاه، خواستار تغییر حکم صادره باشند البته تغییر حکم مربوطه زمانی تاثیر گذار بوده که قاضی اجرای حکم، راجع به ادله ارائه شده به اقناع وجدان برسد.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل طلاق توافقی در تهران با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید. صقحه اینستاگرام وکیل پرس را دنبال کنید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید