فهرست مطالب

جعل آزمایش کرونا

می خواهید مطمئن شوید به کرونا مبتلا هستید یا خیر!؟

همین حالا درخواست تست کرونا را ثبت کنید

با شیوع ویروش کرونا موجب گردید در شرایطی، کشورها تصمیم بر آن بگیرند که در رابطه با بعضی از موارد انجام تست pcr را الزامی نماید.تا در صورت مثبت بودن تست ممنوعیت های لازم  به جهت جلوگیری از انتشار ویروس و اصول بهداشتی صورت بپذیرد.

یکی از مواردی که امروزه متاسفانه، به عنوان وسیله ای جهت اخذ مال، توسط افراد سود جو بوده است، سو استفاده و جعل نسبت به برگه های تست کرونا بوده است که امسال شاهد این موضوع در استان قم بودیم که افرادی جاعل با اعمالی از قبیل: تغییردادن برگه تست آن را از مثبت به منفی تغییر می دادند و در ازایش مبلغی گزاف را دریافت می نمودند. که موضوع اصلی این عمل مجرمانه در رابطه با تغییر برگ تست مسافرانی بود که قصد خروج از کشور را داشتند.

عنصر مادی جرم جعل در این موضوع که می تواند در دو حالت ساختن و تغییردادن صورت بپذیرد ممکن است توسط اشخاص عادی و یا توسط پزشک آزمایشگاه انجام گیرد و افراد به قصد سود جویی اقدام به تغییر دادن نتیجه تست و یا با ساختن گواهی جعلی که بیانگر مثبت یا منفی بودن تست بوده با دریافت مبلغی اقدام کنند

در ظاهر این عمل شاید برای شخص جاعل که به قصد تحصیل مال اقدام به انجام این کار نموده منفعت آمیز بوده باشد اما این تقلب و جعل موجب به خطر افتادن جان صدها هزار نفر آدم بوده است.

در رابطه با این نوع عمل مجرمانه، قالب جرم جعل در حیطه جرم مادی بوده که مصادیق آن در ماده 523 قانون مجازات مورد بررسی قرار گرفته است نه جعل مفادی و این بدین خاطر بوده که انجام این عمل از سوی مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی غیر قابل تصور بوده است و فرضی محال است. و گزارش های به عمل آمده بیانگر آن بوده که این فعل بیشتر توسط اشخاص عادی و آزمایشگاه های خصوصی انجام گرفته و با گرفتن هزینه ها گزاف افراد سودجو اقدام به تغییر تست مربوطه و یا با ساختن گواهی جعلی که بیانگر منفی یا مثبت بودن تست بوده اقدام نموده اند .

 

ممکن است در اینجا ابهامی پیش آید آیا شخصی که از این مدرک جعلی استفاده مینماید هم مجرم است؟

به بیان دیگر گفتیم که سو نیت اشخاصی که اقدام به چنین عمل مجرمانه می نمایند کسب تحصیل مال بوده اما شخصی که با پیشنهاد از سوی شخص جاعل و یا به اختیار خودش خواستار تغییر مدرک اصلی به مدرک جعلی بوده هم مجازاتی هم چون شخص جاعل داشته است

در رابطه با شخصی که علم به آن داشته که عمل شخص جاعل حسب تقلب صورت گرفته و تستی که به او ارائه گردیده شده به صورت اصل نبوده بلکه جعلی می باشد اما باز هم آن را مورد استفاده قرار دهد مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده و به مجازات 6ماه تا 2 سال حبس و  یا به پرداخت جزای نقدی از 3تا 12میلیون ریال محکوم خواهد شد و همچنین است مجازات شخص جاعلی که اقدام به جعل و تزویر سند عادی می نماید.

اما فرضی را در نظر بگیرید که این اقدام توسط پزشک آزمایشگاه انجام شود در این وضعیت هم جرم جعل تحقق یافته و شخص جاعل مستوجب مجازات تعیین شده که در  ماده 540 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح گردیده شده می باشد.

اما کشف این عمل مجرمانه به آسانی که گفتیم نبوده و دلیلش به این خاطر بوده که تست صورت گرفته به صورت صحیح و درست انجام شده است .و تنها زمانی عمل صورت گرفته قابل احراز بوده که به تحقق جرم صورت گرفته مسئولین آزمایشگاه اقرار نمایند و اعلام دارند که در نمونه برداری انجام شده تغییراتی صورت گرفته، و جواب آزمایش انجام شده نامعتبر و غیر واقعی بوده است و یا خود شخص اقرار کند که اقدام به استفاده از سند مجعول نموده است .

     

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل طلاق توافقی با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس  

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید