تنظیم لایحه

لایحه دفاعیه چیست؟
لایحه دفاعیه به نوشته ای گفته میشود که توسط وکیل دادگستری در دفاع از موکل وی نوشته میشود و در به محضر دادگاه تقدیم میگردد. در لایحه دفاعیه که توسط وکیل تقدیم میگردد، وکیل با استناد به مواد قانونی و تجربیات خویش سعی در اقناع مقام قضایی می نماید.

لایحه دفاعیه بایستی دارای مستندات قوی باشد و به از واژگان حقوقی در آن به درستی استفاده شده باشد، و صرف به کار بردن مواد قانونی فراوان و یا واژگان تخصصی نمیتواند نشانه قوی بودن لایحه دفاعیه حقوقی باشد، بلکه لازم است که در یک لایحه دفاعیه ضمن استفاده از واژگان تخصصی ولزوم بهره بردن از مستندات قانونی، در این امر نیز افراط و تفریط صورت نگیرد. چراکه درست و به جا به کار بردن مستندات قانونی و واژگان تخصص نشانه ای از تبحر نگارنده لایحه دفاعیه می باشد.

لایحه انواع اقسامی دارد،گاهی ممکن است یک لایحه جهت دفاع دریک دعوا نگاشته شود و گاهی ممکن است در بیان یک درخواست ارائه گردد. همچون لایحه در مقام درخواست ارجاع به کارشناسی، تجدید نظر خواهی و یا دیوان عالی کشور و….

اهمیت تنظیم یک لایحه دفاعیه قوی

آنچه در تنظیم یک لایحه دفاعیه قوی اهمیت دارد این است که این امر توسط افرادی تنظیم شود که علم کافی در این زمینه داشته باشند و صرف اینکه فردی قلم شیوایی در نوشتن مطالب دارد، دال بر این نیست که میتواند لایحه نویس قهاری نیز باشد بلکه قلم شیوا داشتن تنها بخشی از موضوع در نگاشتن یک لایحه است و آنچه اهمیت وافری دارد علم نگاشتن لایحه نویسی است. لایحه دفاعیه باید در چهارچوب قانون و مستند به قانون نگاشته شود و از اضافه گویی به دور باشد. بایستی نگارنده بداند و ملتفت باشد که برای چه مرحله ای لایحه دفاعیه را تنظیم می نماید، تا به فراخور نیاز آن مرحله (بدوی، تجدید نظر، فرجام،اعاده دادرسی )،لایحه دفاعیه را تنظیم نماید و در هر مرحله نیاز است که به برخی از جزئیات توجه شود.
یک لایحه دفاعیه بایستی جامع و کامل باشد و در حین خلاصه بودن اما اهم مطالب در آن درج شده باشد به طوری که قاضی محکمه با خواندن آن بتواند به هر آنچه در پرونده نیاز است بداند آگاهی یابد.

چه بسا یک لایحه دفاعیه قوی میتواند نتیجه یک دعوارا تغییر دهد و همانطور یک لایحه دفاعیه ناقص میتواند حق دار را از حق طبیعی خویش محروم نماید.

لایحه نویسی به غیر از دانش حقوقی که نیاز دارد ، امری تجربی نیز می باشد و یک لایحه نویس خوب در پس نگارش لایحه های دفاعی متعدد به این فنون آگاه میگردد و به مراتب پس از نگارش لایحه های حقوقی متفاوت بر این امر تسلط کافی می یابد.

چه لزومی دارد که از وکیل متخصص در نگارش لایحه دفاعیه استفاده گردد؟

بسیاری از افراد بر این باورند که در لایحه دفاعیه تنها شرح ماوقعه داده میشود و هیچ کس همچون آنها نیز از آنچه رخ داده است آگاه نیست، فلذا هیچ فردی بهتر از آنها نمیتواند این موارد را شرح دهد. غافل از اینکه اگرچه معمولا در لایحه دفاعیه شرح ما وقعه نیز آورده میشود اما مسلما نگاه یک وکیل و متخصص در این علم، با نگاه افراد عادی متفاوت میباشد و مسلما وکلا به زوایایی نظر می نمایند که این زوایا از دید افراد عادی مسلما پنهان است و شاید اهمیتی ندارد در حالیکه همان موارد ممکن است سر نخ های اصلی باشد. از این رو در نگارش لایحه دفاعیه بررسی همه جزئیات بسیار حائز اهمیت است.
همچنین آنچه به لایحه دفاعیه اعتبار میبخشد، استفاده صحیح و اصولی از مستندات قانونی مرتبط با قضیه مربوطه می باشد.

وکیل متخصص با بهره بردن از دانش حقوقی کافی و همچنین تسلط برمواد و مستندات قانونی و همینطورآشنایی با اصول نگارش حقوقی قادر خواهدبود هر آنچه لازم است را در یک لایحه قوی بگنجاند و بدین وسیله وجدان محکمه را اقناع نماید.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کارد متخصص و متبحر در این زمینه نیز در خدمت گذاری به شما عزیزان اعلام آمادگی می نماید. با نگارش یک لایحه دفاعیه اصولی حق از دست رفته خویش را میتوانید باز یابید. هم اکنون جهت اخذ مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای وکیل پرس، ما در تماس باشید…