تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر

فهرست مطالب

در رابطه با جرم دلال فروش مال غیر و شخص فضول که در قانون مدنی به آن اشاره گردیده شده شاید شباهت زیادی وجود داشته اما این دو عمل از یکدیگر متمایز بوده اند و قانون گذار مباشر هر یک از دو عمل را در حیطه قوانین خاصی پیش بینی نموده که در این مقاله می خواهیم به صورت مفصل آن (تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر) را بررسی نماییم

خوب اول به این نکته بپردازیم که در هر دو این عمل شخص دلال و شخص فضول هر دو به عنوان بایع اقدام به انتقال مالی که تعلق به دیگری داشته نموده اند. اما خوب، تنها عاملی که قانون گذار، معامله شخص فضول را در قالب قانون مجازات مورد جرم انگاری قرار نداده بدین خاطر بوده، که شخص فضول ممکن است رکن معنوی جرم، که داشتن سو نیت و قصد مجرمانه بوده است را نداشته باشد.

و مورد دیگری که موجب تفکیک این دو معامله از یکدیگر بوده راجع به وضعیت حقوقی معامله بوده که قانون گذار معامله شخص فضول را باطل تلقی نکرده و آن را معامله غیر نافذ دانسته نه باطل. و در صورتی که مالک مال راجع به معامله شخص فضول اعلام رضایت خود را ابراز کند معامله صورت گرفته نافذ تلقی شده، اما راجع به معامله شخص دلال، قانون گذار او را شخص کلاهبرداری دانسته که با داشتن سو نیت مجرمانه تصمیم داشته به منظور کسب مالی از شخص مالک او را متضرر کند

و مورد سوم که موجب تفکیک این دعاوی بوده راجع به ماهیت دعوی مربوطه بوده که یکی را در حیطه دعاوی حقوقی و دیگری را در حیطه دعاوی کیفری تقسیم بندی نموده است

و آخرین نکته ای که در این رابطه باید بیان داریم راجع به مسئولیت شخص اصیل ( خریدار بوده است که در رابطه با معامله فضولی، آگاهی و یا عدم آگاهی او در هر صورت، او را از مسئولیت مدنی در مقابل مالک مبری نخواهد ساخت، اما در رابطه با مسئولیت شخص خریدار در جرم فروش مال غیر، عالم بودن یاجاهل بودن او بوده بوده که  موجب تعیین مسئولیت کیفری اش، در مقابل مالک گردیده است .که در مقاله مربوطه راجع به مسئولیت خریدار در مقابل مالک به صورت مفصل راجع به آن بحث نمودیم.

همچنین بخوانید:

فرق نحله با مهریه و اجرت المثل چیست؟

 

برخی از سوالات متداول :

در رابطه با معامله ی فضولی اثبات سو نیت فضول از انجام معامله با شخص اصیل بر عهده چه کسی است؟

در رابطه با این نوع معامله اصل بر آن است که شخص فضول به قصد خیرخواهی و رساندن منفعتی به صاحب مال اقدام به انجام چنین معامله ای نموده نه قصدضرر رساندن به او ، به بیان دیگر اصل بر حسن نیت شخص فضول بوده و اثبات خلاف آن بر عهده صاحب مال بوده است

چه عاملی موجب تفکیک معامله فضولی برای غیر، از فروش مال غیر بوده است ؟

در این رابطه قصد شخص بایع، از انجام معامله، تعیین کننده نوع معامله خواهد بود که در رابطه با معامله فضولی اصل بر حسن نیت بایع بوده و در فروش مال غیر اصل بر آن است که بایع به قصد تحصیل مال و ضرر رساندن به شخص مالک اقدام به انجام چنین معامله ای نموده است

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید