بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

فهرست مطالب

بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که  عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
قبل از توضیح بحث مون بریم سراغ یک اصل قانونی که در قانون مجازات بیان گردیده که اعلام می دارد در صورتی ما حق اعمال مجازات راجع به شخصی را داریم که عمل او جرم تلقی شده باشد. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می دارد که باید در ابتدا قبل از اجرای مجازات راجع به شخص مرتکب جرم بررسی نمود که عمل ارتکابی او از دید قانون جرم بوده است یا نه ، و قانون گذار اگر آن رفتار یا ترک فعل را جرم تلقی نمود سپس شخص را مستوجب مجازات قرار بدهد

و اصل دیگری که رعایت آن لازمه عدالت کیفری بوده راجع به رعایت تناسب جرم و مجازات بوده است که بیان می دارد که تعادل لازم بین جرم و مجازات اعمال شده وجود داشته باشد و بین مرتکبین که مرتکب یک رفتار مشابه شده اند تفاوتی وجود نداشته باشد.

بعد از بررسی این اصول متوجه می شویم که اگر راجع به مجازات تعیین گردیده شده اصول قانونی که لازمه اجرای مجازات بوده است وجود نداشته باشد شخص مستوجب مجازات این حق را داشته تا نسبت به اجرای حکم صادره معترض گردد و خواستار بررسی مجدد حکمی که راجع به او صادر گردیده شده است گردد

فرض کنید عملی در سابق از نظر قانون جرم تلقی میشد اما در قانون لاحق عمل مجرمانه قبلی دیگر جرم تلقی نشده و یا اعمال تخفیف مجازات راجع به آن پیش بینی شده باشد اما راجع به شخص مجرم قانون لاحق اجرا نگردد در اینجا مرتکب جرم می تواند به علت عدم اجرای مجازاتی که به موجب قانون جدید شامل حال او بوده و موجبی برای کاهش کیفیات مشدده مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی بوده است معترض گردد و به علت اعمال شدن مجازات مشدده که مصداق بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است اعاده دادرسی بنماید.

برخی از سوالات متداول در خصوص بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری:

چنانچه بازپرس پرونده راجع به شخص متهم قرار جلب به دادرسی صادر بنماید و ادله کافی راجع به انتساب جرم به شخص مرتکب وجود نداشته باشد آیا شخص متهم می تواند معترض گردد و خواستار اعاده دادرسی راجع به حکم صادره گردد ؟

به موجب بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری شخصی که به موجب تحقیقات مقدماتی از دید قاضی تحقیق مجرم شناخته شده و اعمال مجازات راجع به او صادر گردیده شده است می تواند به علت جرم نبودن رفتار خویش که مصداق عمل مجرمانه نداشته و یا به موجب قانون لاحق دیگر جرم نبوده است معترض گردد

مرتکب جرم به استناد به کدام اصل قانونی می تواند مدعی گردد که مستوجب مجازات نبوده و خواستار تغییر حکمی باشد که راجع به او صادر گردیده، و او را مجرم دانسته است ؟

شخص مجرم در اینجا می تواند با استناد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در صدد اثبات این امر برآید که انتساب جرمی که به او وارد شده از دید قانون گذار اصلا جرم نبوده، تا شخص بخواهد به موجب آن مجرم تلقی گردد و مستوجب مجازات بوده باشد.

 

 

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عالی کشور هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: سرکار خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

وکیل پرس به پاس قدردانی از همراهی شما با همکاری هولدینگ آرمانی هاب خدمات و تخفیفات ویژه ای را برای شما عزیزان در نظر گرفته، شما می توانید با ثبت شماره خود از این خدمات و تخفیفات مطلع شوید.

گاروبین، خدمات آزمایشگاهی در محل؛ نمونه گیری رایگان
بدادم برس، خدمات تعمیرات و تاسیسات؛ ایاب و ذهاب رایگان
نگاه آرمانی، خدمات مارکتینگ و برندینگ

"*" indicates required fields

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید