بخشش مهریه ابرا بوده یا هبه

بخشش مهریه هبه است یا ابرا؟

فهرست مطالب

در رابطه با اینکه بخشش مهریه ابرا بوده یا هبه، ممکن است در این رابطه به صورت مطلق نمی توانیم راجع به ماهیت بذل مهریه توسط  زوجه در این که این بخشش نوعی اسقاط دین از ذمه زوج بوده یا در قالب بخشش مهریه به او در قالب عقد هبه ابهام پیش آید. در اینجا سعی بر آن داریم که به این سوال پاسخ دهیم که این بخشش در چه شرایطی در قالب ماده 286 قانون مدنی مصداق یافته و در چه زمانی قانون گذار آن را در قالب عقد حقوقی هبه ، به کار برده است مرز تفکیک این دو مقوله در چیست ؟

در ابتدا به صورت کوتاه تعریفی از ابرا و هبه ارائه داده تا بدین واسطه بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم حسب ماده 264قانون مدنی ممکن است شخص مدیون از پرداخت دینی که بر ذمه او بوده توسط شخص طلبکار بری گردد که یکی از این مصادیق ابرا بوده که در ماده

 291 قانون مدنی قانون گذار آن را یکی از اسباب سقوط تعهدات دانسته ، بدین گونه که شخص مدیون با بخشش و صرف نظر کردن دائن از پرداخت دینش معاف می گردد .

در رابطه با مهریه زوجه هم که زوجه که دائن بوده همسر خودش را نسبت به پرداخت دینی که داشته بری الذمه نموده و از پرداخت ذمه که به عهده او بوده معاف نموده است

اما در رابطه با کلیات عقد هبه شما را به مقاله ای که به صورت مفصل راجع به این باره بحث شده ارجاع میدهم و در اینجا فقط به این نکته یاد آوری می کنیم که اگر زوجه مهریه خود را به همسرش در قالب عقد هبه به صورت معوض یا غیر معوض بببخشد می تواند هر زمانی که خواست از بذل خود رجوع کند و خواستار طلب مهریه خود از زوجه باشد

در حالی که در رابطه با ابرا گفتیم که دیگر مهریه زوجه به صورت کلی اسقاط گردیده و دیگر زوجه نمی تواند خواستار طلب خود از زوج باشد.

همچنین بدانید:

درخواست مهریه از طریق اجرای ثبت

 

ممکن است سوالی پیش آید که در چه شرایطی زوجه می تواند مهریه خود را به همسرش ابرا و در چه شرایطی هبه نماید

حسب رای وحدت رویه این گونه اعلام گردیده شده که تنها زمانی مهریه زوجه مصداق هبه داشته که مهریه تعیین شده عین معین نبوده باشد

یعنی چی ؟ یعنی اگر مهریه زوجه وجه نقد بوده باشد و زوجه مهریه اش را بخشید اینجا بذل مهریه مصداق ابرا را پیدا نموده و دیگر زوجه حق رجوع از مهریه اش را نداشته، و در اینجا است که مهریه اسقاط گردیده و دریافت حق مالی او به صورت کلی از بین رفته است چون زوجه او را از پرداخت دینش بری ذمه نموده است

 اما در رابطه با بذل مهریه، در فرضی که زوجه مهریه اش را به همسرش می بخشد و هبه می نماید ممکن است در ازای این بخشش، با تعیین کردن شرط یا عوضی برای زوج ، مهریه اش را به او ببخشد که نمونه بارز آن را  می توان در راجع به طلاق خلع و مبارات دید که زوجه با بخشش مالی به عنوان هبه به زوجه او را ملزم می نماید که او را طلاق بدهد و در اینجا زوجه در شرایطی می تواند از هبه خود رجوع و زوج را ملزم به پرداخت مجدد مهریه بنماید.

 

همچنین بدانید:

مهریه عندالاستطاعه در طلاق از طرف مرد

 

برخی از سوالات متداول:

چنانچه مهریه زوجه سکه بهار آزادی بوده باشد و او زوج را از پرداخت مهریه ابرا کند آیا حق رجوع نسبت به دریافت مهریه خواهد داشت ؟

از آنجایی که ماهیت مهریه در اینجا نوعی حق دینی بوده است نه حق عینی.لذا بخشش مهریه مصداقی از هبه نبوده بلکه مشمول ماده 289 ق م بوده است

اگر زوجه ای در قالب عقد هبه مهریه خود را در قالب شرطی به زوج بببخشد آیا می تواند هر زمانی که خواست از تصمیم خود رجوع کند و خواستار دریافت مهریه باشد؟

در اینجا بذل مهریه به زوج در قالب هبه معوض بوده و زوجه در قبال عوض یا شرط معینی مهریه اش را به همسرش بذل نموده است. و تا جایی که این حق از زوجه اسقاط نگردیده شده باشد زوجه حق رجوع از بذل خود را داشته است

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونه طلاق غیابی بگیرم با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید. صفحه اینستاگرام وکیل پرس را دنبال کنید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

 

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید