فهرست مطالب

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد!

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی به دادن طلاق نباشد چه خواهد شد!؟

طلاق ایقاعی بوده که به مرد اختیار فسخ عقد نکاح را هر زمان که اراده کند می دهد و زوجه چه راضی به طلاق باشد یا نه، و برخلاف طلاق توافقی تنها اراده زوج ملاک ادامه دادن یا ادامه ندادن به زندگی زناشویی بوده نه چیز دیگر .

بنابراین زوجه ممکن است پیش خود تصور کند که جز‌ در صورت امکان طلاق توافقی که ناشی از کراهت زوجین از یکدیگر بوده و هر دو دیگر حاضر نبوده که باهم زندگی کنند و تصمیم به طلاق می‌گیرند هیچ وقت اراده ای نداشته که همانند مرد بتواند تقاضای طلاقی را بخواهد که حتی همسرش هم راضی به تحقق آن نبوده است در حالی که این طور نیست و زوجه در صورت ارائه ادله می تواند الزام زوج خود را به دادن طلاق از دادگاه تقاضا کند هر چند زوج راضی به آن نباشد.اما شرایطی که امکان طلاق را برای زوجه به وجود می آورد.

“اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد!”

مواردی که به زوجه این اجازه داده می شود؟

1 تخلف از شروط دوازده گانه طلاق در سند نکاحیه
2. عسر و حرج زوجه
3. غیبت زوج
4. وکالت در طلاق

 

شروط دوازده گانه حق طلاق در سند نکاحیه

در سند نکاحیه ممکن است شروطی ضمن عقد به عنوان شروطی که مبنی بر سو رفتار زوج بوده و زوجین آن را قبول کرده و پذیرفته اند درج شود که از آن به عنوان شروط دوازده گانه طلاق بوده به زوجه این اجازه را داده که در صورت تخلف از مفاد قرارداد بتواند به آنها استناد و با طرح کردن آن خواستار تقاضای طلاق خود از دادگاه صالح باشند

عسر و حرج زوجه

به وجود آمدن شرایطی بوده که زندگی را برای زوجه مشقت بار ساخته و دیگر نتواند با همسرش به زندگی زناشویی ادامه بدهد که مواردی بوده که به صورت تمثیلی در ماده 1130قانون مدنی بیان شده است

غیبت زوج

چنانچه موعدی که زوج برای مدت طولانی غایب بود و دیگر خبری از او برای مدت طولانی نباشد که در این صورت زوجه می تواند در صورت اثبات موعد زمانی که با گذشت آن زوج غایب مفقودالاثر شناخته می شود می تواند به صورت غیابی خواستار طلاق خود باشد

وکالت در طلاق

هم موردی بوده که قانون گذار در ماده 1119 قانون مدنی شرط دادن وکالت در طلاق را زوجه پذیرفته و این اذن را به زوجه داده که در صورت حصول شرایطی که بر آن شرط شده و زوج به زوجه  وکالت در طلاق را داده در صورت تخطی از موارد مشروط بتواند طلاق خود را از دادگاه تقاضا نماید.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق و وکیل طلاق توافقی با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

شماره تلفن وکیل طلاق توافقی در تهراننویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید