انحلال شرکت تضامنی
فهرست مطالب

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی به معنای خاتمه یافتن عمر شرکت می باشد. موجبات انحلال شرکت تضامنی در ماده 136 قانون تجارت احصا گردیده است ،که البته برخی از این موارد مشترک بین همه شرکت ها می باشد.در این مقاله به بررسی موجبات انحلال شرکت تضامنی و مدارک لازم جهت انحلال این شرکت پرداخته می شود. با ما همراه باشید.

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر متخصص در زمینه دعاوی شرکت ها می باشد،شما میتوانید برای مشاوره حقوقی آنلاین، مشاوره حقوقی با وکیل تجاری یا وکیل شرکت ها ، مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

 

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر تخصصی در زمینه دعاوی شرکت ها و امورتجاری می باشد. جهت اخذ مشاوره با وکیل شرکت ها هم اکنون تماس بگیرید.

[html_block id=”3582″]

 

موجبات انحلال شرکت تضامنی

در این قسمت موجبات انجلال شرکت تضامنی و مواردی که باعث منحل شدن شرکت تضامنی می شود را آورده ایم.

 

  • منتفی شدن موضوع شرکت تضامنی

چنانچه شرکت تضامنی به جهت موضوع خاصی تشکیل شده باشد و پس از مدتی موضوع شرکت منتفی گردد ،بدیهی است که ادامه یافتن روند کاری شرکت در صورت منتفی بودن موضوع شرکت امکان پذیر نمی باشد. از این رو از اسباب انحلال شرکت تضامنی می باشد.

 

  • انقضای مدت شرکت تضامنی

در صورتیکه چنین مقرر شده باشد که شرکت برای مدت زمان بخصوصی برقرار باشد ، با انقضای مدت مزبور، شرکت منحل شده تلقی میگردد.ورشکستگی شرکت تضامنی

 

  • ورشکستگی شرکت

یکی دیگر از اسباب مشترک انحلال شرکت ها می باشد. از این رو ورشکستگی در شرکت تضامنی نیز از اسباب انحلال این نوع شرکت نیز می باشد. ورشکستگی بدین معناست که شرکت از تادیه دیون خویش  ناتوان گردد.

بحث در باب ورشکستگی فراوان است، و در حوصله این مقاله نمی گنجد. اما چنانچه در این باره به اطلاعات تکمیلی تری نیازمندید مقاله ای مجزا تحت عنوان  ورشکستگی تدارک دیده شده است که شما عزیزان می توانید بدین جهت به مقاله مزبور رجوع نمایید.

ذکر یک نکته مهم

نکته قابل توجه در این باب این است که، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد و همینطور ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی ندارد.این موضوع در ماده 128 قانون تجارت بیان شده است.

به بیان ساده تر چنین بیان میشود که چنانچه یکی یا چند نفر از شرکا تاجر باشند و از تادیه دیون خویش عاجز گردند ،ورشکسته اعلام می شوند اما ورشکستگی این افراد ارتباطی با شرکت پیدا نمیکند

و سبب ورشکسته اعلام شدن شرکت نمی گردد و همین مسئله درمورد ورشکستگی شرکت نیز مصداق دارد و چنانچه شرکت تضامنی ورشکسته شود ، این موضوع باعث نمیشود که چنانچه شرکا هم تاجر باشند، ورشکسته اعلام گردند.

 

  • تصمیم کلیه شرکا برای انحلال شرکت تضامنی

چنانچه کلیه شرکا بر انحلال شرکت تضامنی اتفاق نظر داشته باشند، می توانند شرکت تضامنی را منحل نمایند.

 

  • تقاضای انحلال  توسط یکی از شرکا در شرکت تضامنی 

ممکن است یکی از شرکا با دلایل منطقی تقاضای انحلال را از شرکت داشته باشد ، در چنین مواقعی چنانچه دادگاه دلایل آن شریک را منطقی تشخیص دهد حکم به انحلال شرکت صادر می نماید.

البته در صورتیکه سایر شرکا سهم شریک مزبور را در صندوق دادگستری تادیه نمایند میتوانند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

 

  • فسخ شرکت توسط یکی از شرکا در شرکت تضامنی 

یکی ازاسباب انحلال برخی از شرکت ها، فسخ شرکت توسط یکی از شرکاست که در این بین شرکت تضامنی نیز در زمره شرکت هایی است که قابلیت فسخ دارد 8.البته جهت فسخ شرکت تضامنی لازم است که شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:

 

الف) نباید فسخ ناشی از قصد اضرار باشد.

ب) لازم است که تقاضای فسخ از 6 ماه پیش تر کتبا به شرکا اطلاع داده شود.

ج) نباید  حق فسخ در اساسنامه از شرکا سلب شده باشد.، چراکه در این صورت برای شرکا امکان فسخ وجود ندارد.

 

  • فوت یکی از شرکا در شرکت تضامنی

فوت یکی از شرکا در شرکت تضامنی نیز از موجبات انحلال شرکت می باشد اما چنانچه سایر شرکا  و همینطور وراث متوفی بر بقای شرکت اتفاق نظر داشته باشند میتوانند شرکت را ابقا نمایند.

 

  • محجوریت یکی از شرکا در شرکت تضامنی

چنانچه یکی از شرکا محجور گردد، این امر از موجبات انحلال شرکت تضامنی محسوب می گردد. اما چنانچه شرکا تصمیم بر بقای شرکت داشته باشند این امر منوط به رضایت سایر شرکا و همچنین قائم مقام محجور می باشد.

نکته مهم

چنانچه وراث متوفی و همینطور قیم شریک محجور در مدتی یک ماهه نظر خویش را مبنی بر بقا و یا انحلال شرکت اعلام ننمایند. قانون گذار این سکوت را به منزله رضایت بر بقای شرکت در نظر گرفته است.

 

  • درصورت ورشکستگی یکی از شرکا در شرکت تضامنی

در واقع ورشکستگی شریک به ورشکستگی شرکت منجر نمیشود اما در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته گردد و مدیر تصویه وی  کتبا تقاضای انحلال شرکت را بنماید و مدت 6 ماه از تقاضای وی بگذرد و سایر شرکا مدیر تصویه را از تقاضایش منصرف ننمایند ،دادگاه حکم به انحلال شرکت صادر می نماید.

این موضوع در ماده 131 قانون تجارت بیان شده است.

مثال جهت درک بهتر موضوع:

سایر شرکا در چنین مواقعی به مدیر تصویه مراجعه می نمایند و درخواست پرداخت سهم شریک ورشکسته را میدهند و بدین سان از مدیر تصویه تقاضا می نمایند که از درخواست انحلال منصرف گردد.

 

  • درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی شرکا در شرکت تضامنی 

یکی دیگر از موارد انحلال شرکت تضامنی درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی شرکا می باشد. در واقع این افراد از شرکا طلبکارهستند و دارایی طلبکار کفاف وصول بدهی وی را نداده است از این رو طلبکار یا طلبکاران این شرکا به شرکت مراجعه می نمایند و تقاضا میکنند که  سود سالانه ای که به شریک بدهکار تعلق میگیرد به آنها پرداخت شود . در حقیقت این افراد با قرار تامین خواسته، مبلغ مزبور را توقیف می نمایند.

همچنین این افراد این امکان را دارند که تقاضای انحلال شرکت را بدهند چراکه چنانچه شرکت منحل گردد، مطالبات شرکت وصول میگردد و دیون شرکت پرداخت میشود و مسلما بخشی از اموال شرکت  به شریک بدهکار تعلق می گیرد. و طلبکار از این طریق می تواند طلب خویش را وصول نماید.

البته جهت درخواست انحلال توسط طلبکار یا طلبکاران شرکت طی نمودن مراحلی لازم است.

بایستی  طلبکار پیش از انجام قصد خویش اظهارنامه رسمی بفرستد و قصد خویش را بیان نماید. در این صورت چنانچه تا پیش از حکم نهایی شرکت و سایر شرکا طلبکار یا طلبکاران را از قصد خویش منصرف ننمایند، حکم به انحلال شرکت داده میشود. اما در صورتیکه سایر شرکا بدهی شریک بدهکار را به فرد طلبکار پرداخت نمایند میتوانند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند.

قانون گذار این موضوع را در ماده 129 قانون تجارت مورد بررسی قرار داده است.

 

مدارک انحلال شرکت تضامنی

جهت انحلال شرکت تضامنی لازم است که مدارکی ارائه گردد.این مدارک عبارتند از:

1) کلیه مدارکی که جهت ثبت شرکت ارائه شده است.

نکته: در باب مدارک ثبت شرکت تضامنی به مقاله شرکت تضامنی و ساز و کار آن مراجعه نمایید.

2) بایستی جهت انحلال صورت جلسه ای تنظیم گردد و به تایید همه شرکا و مدیر تصویه برسد.

3) چنانچه شرکت مزبور تغییراتی داشته باشد، بایستی آگهی آخرین تغییرات شرکت ارائه شود.

لازم است که شرکای شرکت تضامنی، تقاضای انحلال  را با مدارک مزبور، در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمایند و در مهلتی یک ماهه انحلال شرکت تضامنی را توسط اداره ثبت شرکت ها، در روزنامه رسمی  و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه شرکت منتشر نمایند.

 

آیا مشاوره با وکیل شرکت ها در زمان انحلال شرکت تضامنی لازم است؟

بدیهی است که وکیل متخصص در امور شرکت ها با اشرافی که بر قوانین دارد میتواند کمک شایانی در زمینه دعاوی شرکت ها و امور مربوط به آن، داشته باشد. چه بسا در مواقعی با تدابیری بتوان از انحلال شرکت تضامنی جلوگیری نمود که این موارد نیازمند بررسی موردی و مختص به خود می باشد. از این رو توصیه میشود پیش از هر اقدامی موضوع خویش را با وکیل متخصص در زمینه مربوطه در میان بگذارید.

 

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر تخصصی در زمینه دعاوی شرکت ها و امورتجاری می باشد. جهت اخذ مشاوره با وکیل شرکت ها و یا وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید