حقوقی

انحصار وراثت از نگاه قانون

انحصار وراثت از نگاه قانون

هر شخص در طول زندگی خود دارایی هایی بدست می آورد که با فوت آن شخص این اموال و دارایی ها می بایست به افراد دیگر یا بعبارتی به وراث او برسد. البته باید دانست چه فرد یا افرادی می توانند مالک بر دارایی های شخص فوت شده باشند و در صورتی که اموال و دارایی ها به بیش از یک نفر برسد این تقسیم دارایی ها یا بعبارتی سهم الارث هر شخص به چه صورت می باشد. برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود که به این اقدام، در علم حقوق انحصار وراثت گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم انحصار وراثت از نگاه قانون را بیان کنیم.

وقتی از قانون صحبت می کنیم منظور این است که شرح این موارد توسط حقوقدانان در هر جامعه بررسی و تدوین شده است و روند رسیدگی به این موارد توسط نهادهای مربوطه انجام می گیرد. پس از مشخص شدن ورات، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر و در اختیار اشخاص ذی نفع قرار خواهد گرفت.

به طور کلی، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح است که مقررات مربوط به آن در قوانینی که با عنوان تصدیق انحصار وراثت و قانون امور حسبی آمده است.

تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت از جمله حقوقی است که برای هر یک از وراث و افراد ذی‌نفع در قانون در نظر گرفته شده است که می توانند از آن استفاده کنند. بدین صورت که این افراد می توانند تقاضای انحصار وراثت کنند.

شاید سوال شود که ذی‌نفع شامل چه کسانی می شود و اساسا ذی‌نفع به چه شخص یا اشخاصی گفته می شود؟

ذی‌نفع به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که در یک فعالیت شرکت داشته و نوع انجام یا پایان یافتن آن فعالیت، مستقیم یا غیر مستقیم بر سود یا زیان او تأثیر می‌گذارد.

مسلما وراث از جمله ذی‌نفعان بشمار می‌روند اما وراث تمامی ذی‌نفعان را تشکیل نمی دهند. ازجمله افراد ذی‌نفع در ترکه، بجز وراث عبارتند از وصی، موصی‌له، طلبکار و شخصی که از اثبات وراثت فرد دیگری منتفع می گردد.

بر اساس ماده 360 قانون امور حسبی تنها تنظیم درخواست‌نامه لازم است اما در واقع درخواست مورد اشاره با تنظیم و تسلیم دادخواست انجام می شود. این نوع دادخواست می بایست دارای مواردی مانند مشخصات کامل درخواست کننده، متوفی و همچنین وراث بوده و همچنین نسبت میان آنها و متوفی با دقت مشخص سازد. متقاضی می تواند این مدارک را به همراه گواهی فوت فرد فوت شده، گواهی مالیاتی دارایی، فتوکپی شناسنامه ورثه ذی‌نفعان را به دادگاه ارائه دهد.

نحوه رسیدگی

پس از تنیم دادخواست یا بعبارتی درخواست نامه برابر ماده 361 قانون امور حسبی، دادگاه دادخواست را به تعداد یک مرتبه آگهی می کند. در آگهی گفته می شود که در صورتی که وصیت نامه از فرد متوفی در نزد شخصی می باشد در مدت 3 ماه به دادگاه ارایه کند و در صورتی که بعد از این مدت وصیت نامه ارایه شود هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت.

آثار صدور گواهی انحصار وراثت

بر اساس ماده 370 قانون، پس از اینکه گواهی انحثار وراثت صادر شد، ورثه و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس این گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی مطالبه نمایند. البته این را نیز باید در نظر گرفت که ممکن است تعداد وارثان بیش از یک نفر باشد. در این صورت دارایی های متوفی می بایست بین این وارثان تقسیم شود. اموال و دارایی های متوفی بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع که حقی در ترکه دارند مشاع بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *