اعاده دادرسی کیفری ماده 474

فهرست مطالب

در مقاله پیشین با مفهوم اعاده دادرسی و موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شد حال امروز به یکی از موضوعات در ماده 474 اشاره کوتاه خواهیم داشت. با وکیل پرس همراه باشید.

در اینجا می خواهیم به این سوال پاسخ بدهیم که (اعاده دادرسی کیفری ماده 474) درخواست اعاده دادرسی از جانب شخص محکوم علیه تحت چه شرایطی قابل قبول بوده است ؟ و او برای طرح درخواست خود باید چگونه از طریق دیوان عالی کشور اقدام بنماید ؟

در ابتدا به بررسی مواردی که در ماده 474 به آن تصریح گردیده شده و به محکوم علیه این امتیاز را داده که بتواند از مرجع قضایی عالی خواستار تغییر حکمی که قطعی گردیده باشد بپردازیم. سعی برآن داریم که به صورت خیلی ساده این فروض را مورد بررسی قرار بدهیم:

فرض اول : در صورتی که شخص محکوم علیه به اتهام آنکه شخصی را به قتل رسانده محکوم و حکم اعدام او صادر گردد و بعد زنده بودن شخص مقتول احراز گردد
فرض دوم: در فرضی که چند نفر به اتهام یک جرم محکوم گردیده اند که ارتکاب آن جرم به گونه ای بوده که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد مثل جرم توهین. به بیان دیگر در این جرم نیازی بر آن نبوده که ما بخواهیم به صورت جداگانه اشخاصی که اقدام به توهین و فحاشی شخصی به صورت دسته جمعی نمودند مورد مجازات قرار بدهیم بر خلاف جرم قذف .
فرض سوم: در صورتی که راجع به یک جرم واحد مجازات های یکسان اعمال نگردیده باشد
فرض چهارم : انتساب دادن یک جرم واحد به دو شخص و اعمال اجرای حکم راجع به هردو . به بیان دیگر فرض کنید شخصی به اتهام انجام فعل مجرمانه ، مجرم تلقی گردیده شده و حکم محکومیت در رابطه با او صادر گردیده شده است ، و مجددا راجع به انجام همان عمل مجرمانه راجع به شخص دیگری حکم محکومیت صادر می گردد خوب در اینجا مسلما یکی از این افراد بی گناه تلقی شده و حکم محکومیت راجع به او به اشتباه صادر گردیده شده است.
فرض پنجم: در فرضی که راجع به انجام عملی که جرم نبوده و یا به موجب قانون لاحقی عنوان جرم بودن از آن عمل حذف گردیده شده باشد راجع به شخص اعمال مجازات گردد و او را به موجب عملی که جرم تلقی نگردیده شده مجرم تلقی کرد.
فرض ششم: در فرضی که شخص ذی النفع با ارائه ادله ای از جمله ارائه سند جعلی ، و یا با توسل به شهادت شهود کاذب، سعی بر آن بنماید که انتساب انجام عمل مجرمانه ای را به شخصی نسبت و او را محکوم بنماید که در اینجا هم شخص محکوم علیه با ارائه ادله ای که بیانگر کذب اظهارات شخص محکوم له بوده می تواند در صدد اثبات بی گناهی خود برآید
فرض هفتم: پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ادله ای جدیدی ارائه گردد که موجب گردد بی گناهی شخص محکوم علیه اثبات گردد
این هفت موردی بود که به شخص محکوم علیه این حق را داده است که بتواند خواستار تغییر حکمی که به موجب حکم دادگاه قطعی گردیده از دیوان عالی کشور با ارائه درخواستی تحت عنوان اعاده دادرسی باشد.

اما شخص محکوم علیه چگونه باید اقدام به طرح درخواست خود بنماید؟

در رابطه با این موضوع هم روند رسیدگی همانند سایر دعاوی کیفری بدین شرح بوده که محکوم علیه باید اقدام به طرح درخواست خود از طریق دفاتر خدمات قضایی بنماید و با ارائه ادله ای که بیانگر اثبات خلاف حکمی که بر علیه شما صادر گردیده شده باشید.

هزینه دادرسی ثبت و ارسال درخواست اعاده دادرسی کیفری در رابطه با موضوع ماده 474 به تعداد هر یک از افراد متقاضی پانصد هزار ریال به انضمام هزینه ای که شما باید برای ثبت به دفاتر خدمات قضایی بپردازید بوده است.

هزینه دادرسی اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

معادل پرداخت سیصد هزار ریال به انضمام هزینه تصدیق مدارک بوده است که باید برای ثبت آن هزینه مربوطه را به دفتر رئیس حوزه قضایی که پرونده شما در آنجا مطرح بوده پرداخت تا مقدمات لازمه برای ارسال پرونده به دفتر رییس قوه قضائیه صورت بپذیرد و یا چنانچه در تهران سکونت داشته باشید می توانید با مراجعه مستقیم به ساختمان دادگستری کل استان تهران، از کارشناسان مربوطه بخواهید اقدامات لازمه راجع به ثبت درخواست تان را انجام بدهند

 

برخی از سوالات متداول در خصوص اعاده دادرسی کیفری ماده 474 :

چنانچه درخواست شما نسبت به اعاده دادرسی به علت موجه نبودن ادله ارائه شده رد گردد آیا امکان حق اعتراض برای شما نسبت به رای دیوان وجود داشته است ؟

اگر درخواست شما بنا بر اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره رد گردد دیگر حق اعتراضی برای شما نبوده است.

آیا امکان اعاده دادرسی مجدد راجع به حکمی که اعاده دادرسی راجع به آن صورت پذیرفته و رد گردیده شده است قابل پذیرش مجدد بوده است ؟

به موجب ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی مجدد راجع به حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی صورت پذیرفته و صادر گردیده شده دیگر قابل پذیرش نبوده مگر آنکه این اعاده از مصادیق ماده 477 بوده باشد

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عالی کشور هم اکنون تماس بگیرید.

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنینویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید