اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

وکیل پرس به پاس قدردانی از همراهی شما با همکاری هولدینگ آرمانی هاب خدمات و تخفیفات ویژه ای را برای شما عزیزان در نظر گرفته، شما می توانید با ثبت شماره خود از این خدمات و تخفیفات مطلع شوید.

گاروبین، خدمات آزمایشگاهی در محل؛ نمونه گیری رایگان
بدادم برس، خدمات تعمیرات و تاسیسات؛ ایاب و ذهاب رایگان
نگاه آرمانی، خدمات مارکتینگ و برندینگ

"*" indicates required fields

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری که اعتراض به رای قطعی دیوان در شعب تجدید نظر دیوان بوده در مواد 98 تا 106 قانون فوق الذکر بیان گردیده شده است که این موارد عبارت است از :

بند 1: حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
فرض کنید شما در رابطه با موضوعی که رسیدگی ماهوی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده شکایتی را طرح می نمایید و این امر در شعب تجدید نظر مورد اعتراض قرار می گیرد و راجع به آن حکم صادر می گردد اما حکم صادره با موضوع شکایت مدنظر شما ارتباط نداشته و خارج از موضوع درخواست شما صادر شده است
بند 2: حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
این بند بیان داشته که حکم به بیشتر از خواسته مطروحه شما در میزانی که تقاضا نمودید صادر شده باشد بدین گونه که شما تقاضای اعمال حق بیمه خود را به میزان دو سال خواسته اید اما حکم به میزان سه سال صادر شده است
بند 3: وجود تضاد در مفاد حکم صادره
حکمی که راجع به شما صادر گردیده شده با توجه به ادله ارائه شده در تضاد بوده و با یکدیگر هماهنگی نداشته است
بند 4: حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد
بند 5: جعلیت یا عدم اعتبار اسناد اسناد مستند حکم به موجب حکم قطعی مراجع صالح :
بند 6: تحصیل دلایل پس از صدور حکم به نحوی که آن دلایل و مدارک در جریان رسیدگی در اختیار وی نبوده است
پس با جهات اعاده دادرسی عام در دیوان عدالت اداری آشنا شدیم و متوجه شدیم که در چه شرایطی آراء قطعیت یافته دیوان قابل اعاده دادرسی بوده اند

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

در سابق شما باید درخواست خود را برای اعاده دادرسی مطابق ماده 100 قانون دیوان به مرجع صادر کننده رای قطعی که حسب مورد شعب بدوی بود یا تجدید نظر تقدیم می نمودید اما این امر امروزه باید از طریق الکترونیکی صورت بپذیرد و شما برای اعتراض خود از طریق سامانه ساجد درخواست خود را راجع به اعاده دادرسی به ثبت برسانید تا در صورت وارد تشخیص داده شدن به تشخیص رئیس دیوان پرونده شما جهت بررسی مجدد به شعبه صالح ارسال گردد بدین شرح که اگر اعتراض شما در رابطه با رای شعب بدوی دیوان بوده باشد و اعتراض شما رئیس دیوان موجه تشخیص داده شد به شعبات تجدید نظر دیوان برای رسیدگی ارجاع می گردد و در رابطه با اعتراض به احکام قطعی یافته دیوان، اعاده دادرسی به شعبه تجدید نظر دیوان ارسال می گردد و در فرضی که شما درخواست اعاده دادرسی خود را راجع به آیین نامه های دولتی، به عنوان شخص حقیقی و یا حقوقی مطرح بنمایید رسیدگی در هیات های عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت

اگر سوال از وکیل دیوان عدالت اداری داشتید با ما در ارتباط باشید.

 

برخی از سوالات متداول درخصوص اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه بوده و شخص درخواست دهنده برای ثبت درخواست خود باید چه اقدامی بنماید؟

در سابق ثبت این درخواست باید به صورت حضوری و با مراجعه به دفتر شعبه که اقدام به صدور رای نموده بود صورت می گرفت اما در حال حاضر این اقدام باید از طریق ثبت درخواست به سامانه ساجد صورت بپذیرد

بررسی مجدد نسبت به پرونده ای که از آن درخواست اعاده دادرسی شده و به تشخیص رئیس دیوان موجه بوده در کدام شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

چنانچه اعتراض شما به رای قطعیت یافته شعب بدوی دیوان بوده باشد رسیدگی مجدد پرونده شما در شعبه تجدید نظر دیوان بوده و چنانچه اعتراض شما راجع به حکم قطعیت یافته دیوان بوده باشد به تشخیص رئیس دیوان به شعبه هم عرض ارسال می گردد.

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عدالت اداری هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه مهلت اعاده دادرسی ماده 474

 

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید