آیا اجرای حکم قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از جانب اولیای دم است؟
فهرست مطالب

آیا اجرای حکم قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از جانب اولیای دم است؟

به نظر شما آیا اجرای حکم قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از جانب اولیای دم است؟ با ما همراه باشید تا به این سوال شما پاسخ ساده دهیم.

مجازات قصاص نفس مجازات قاتلی است که با داشتن سو نیت و قصد عامدانه موجب ایجاد جنایت وارده بر نفس یا جان دیگری شود که در صورت فراهم بودن شرایط قصاص و تقاضای اولیای دم حکم به اجرای قصاص داده می شود.

اجرای حکم قصاص منوط به تقاضای اولیای دم یا صاحبان قصاص می باشد و پس از طرح شکایت و انجام تحقیقات لازمه در صورت اثبات تقصیر متهم، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می گردد و پس از صدور حکم قصاص توسط دادگاه و شرایط اعمال آن حکم به قصاص قاتل داده می شود. شرایط لازمه اجرای حکم قصاص در مفاد 436 تا 438 قانون مجازات اعلام گردیده شده است.

آیا اجرای حکم قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از جانب اولیای دم است؟

در قتل عمد با تقاضای اولیای دم، حکم قصاص اجرا می گردد جز در سه مورد که برای اجرای آن می بایست به خانواده قاتل دیه پرداخت شود:

  1. در صورتی که بعضی از اولیاء دم نخواهند قصاص بکنند و بخواهند دیه بگیرند و بعضی دیگر خواستار اجرای حکم قصاص باشند.
  2. در صورتی که مقتول یک نفر است ولی قاتل بیش از یک نفر باشد.
  3. در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد چون که دیه زن نصف دیه مرد است.

 

شرایط قصاص قاتل

برای اجرای حکم قصاص، شروطی لازم است که در صورت عدم احراز آن قاتل قصاص نخواهد شد که شامل:

  • قاتل و مقتول باید دین یکسان داشته باشند
  • عدم وجود رابطه پدر فرزندی
  • عدم باطل بودن خون مقتول
  • داشتن قصد و سو نیت عامدانه و نداشتن اکراه
  • طرح شکایت برای اتهام قتل و تقاضای اعدام

در بدوا امر شاکی که اولیای دم مقتول هستند با طرح دعوی در دادسرا محل وقوع جرم طرح دعوی کرده و پس از انجام تحقیقات لازم و اثبات اتهام شخص مرتکب جرم به قتل مقتول توسط بازپرس، پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع داده می شود تا پس از انجام بررسی های لازمه و صدور حکم محکومیت، قاتل به مجازات قصاص محکوم می شود.

مجازات قتل عمدی

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. و در شرایطی که شخص مرتکب قتل شده و شاکی نداشته و یا اولیای دم از قصاص گذشت نموده باشند مجازات قاتل حبس خواهد بود که مدت آن از سه تا ده سال حبس می باشد

برخی از سوالات متداول

اگر قاتلی که محکوم به مجازات قصاص شده فوت کند مجازات او چگونه اعمال خواهد شد؟

در این شرایط دیه مقتول از اموال وی پرداخت می شود و چنانچه مالی نداشته و یا کافی نباشد عاقله او ملزم به پرداخت دیه خواهند بود

مجازات کسی که در قتل مقتول با قاتل مشارکت می کند چیست آیا او هم به مجازات قصاص محکوم می شود؟

مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات شریک جرم همانند مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.

در صورت محرز بودن قتل آیا حکم به قصاص قاتل صادر می شود؟

یکی از شروط اساسی قصاص قاتل درخواست اولیای دم مقتول برای اجرای حکم می باشد و در صورت عدم تقاضا، پرونده صرفا از جنبه عمومی آن قابل رسیدگی است.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی در خصوص قتل عمد با وکیل کیفری وکیل پرس هم اکنون تماس بگیرید. و یا به صفحه اینستاگرام وکیل پرس دایرکت دهید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

نویسنده خانم آخوندی کارشناس ارشد تیم تحریریه وکیل پرس

 

مطالب پیشنهادی

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید